De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. KIVI Informatica steunt dit initiatief van harte. Als afdeling proberen we natuurlijk contact te houden met de jonge en aankomende ingenieurs. Ter inspiratie, en wellicht als aanloop naar volgend jaar 2023, als je aankomende talenten kent of als die in jouw contactennetwerk zitten, zouden we het natuurlijk toejuichen als je hen wijst op de aankomende prijsuitreiking van de KHMW Jong Talent Prijzen op maandag 28 november aanstaande.

De prijzen worden uitgereikt in twee sessies. De livestream is voor alle belangstellenden te volgen. Het programma vind je op de livestream pagina. De uitreiking van de KNVI/KIVI prijs vindt plaats in sessie 2 (15:50-17:20 uur).

Jong Talent Prijzen
De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken:

AFSTUDEERPRIJZEN, 17 prijzen ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs:
KNVI/KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde (€ 3.000, twee 2e prijzen van € 1.000)
Tata Steel Afstudeerprijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)
Pfizer Prijzen voor Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
St. Philips Foundation Afstudeerprijs Health Care Innovation for underserved communities (€ 3.000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 3.000)
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
KHMW Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)
KHMW Afstudeerprijs voor Biologie (€ 3.000)

AANMOEDIGINGSPRIJZEN, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 65 prijzen van elk € 500, in de studierichtingen:
Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica
Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell
Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: KNVI/KIVI
Artificial Intelligence: 8 prijzen. Sponsor: Visma Connect
Biomedische technologie: 3 prijzen. Sponsor: KHMW
Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: KHMW
Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Canon
Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijker Fonds
Lucht- en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: Schiphol Group
Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
Biologie: 7 prijzen. Sponsor: KHMW