Op vrijdag 20 januari 2023 houdt KIVI afdeling Nucleaire Technologie (KIVI NT) haar jaarlijkse algemene ledenvergadering met daaraan gekoppeld een symposium over nieuwe initiatieven kernfusie en kleine modulaire reactoren. De bijeenkomst zal gehouden worden in het KIVI gebouw, Prinsessegracht 23 te Den Haag.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:45 - 13:15 uur   Inloop met koffie

13:15 - 14:30 uur    Algemene Leden Vergadering KIVI Nucleaire Technologie

14:30 - 16:30 uur  Symposium nieuwe initiatieven kernfusie en kleine modulaire reactoren:

14:30 - 15:15 uur   LIFE: Rob Strijland (Prodegy Clean Energy, CAN) "Transportable Nuclear Power Plants, an option to Increase Carbon-Free Energy Security in The Netherlands"

Shipyard-manufactured, transportable, and rapidly-deployed. Prodigy Clean Energy’s 924 MWe Small Modular Reactor (SMR) marine facility powered by NuScale, is a turnkey solution to bring safe, affordable, carbon-free and reliable power to the Netherlands by the end of the decade. With a strong Dutch and North American consortium, this national energy asset would stimulate the use of the Netherlands' world-class maritime domestic supply chain and support rising energy demand. Power generated would provide a base load complement for wind energy, fortifying economic sustainability and the Netherlands’ clean energy future for generations to come.

15:15 - 15:45 uur   Pauze met koffie en thee

15:45 - 16:30 uur   REMOTE: Alex Creely (Commonwealth Fusion Systems, USA) "Fusion Energy  Startups"

CFS is using high temperature superconductors to build smaller and lower-cost tokamak fusion systems. CFS will build first-of-its-kind high temperature superconducting magnets, followed by the world’s first net energy-producing fusion machine, called SPARC. SPARC will pave the way for the first commercially viable fusion power plant, called ARC.

16:30 - 17:55 uur   Borrel met hapjes

Tijdens jaarvergadering wordt teruggeblikt op de activiteiten van het jaar 2022 en wordt vooruit gekeken naar de voorgenomen activiteiten van het jaar 2023. Verder wordt er nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen en wordt er gestemd voor de termijnverlenging van één ander bestuurslid. Vertrekkende bestuursleden zijn Mario van der Borst (voorzitter) en Arjan Bos (penningmeester). Voorgedragen worden Ginevra Delfini (voorzitter) en Bart Bouma (penningmeester). Geert-Jan Haas gaat zijn derde termijn in, waarvoor goedkeuring nodig is van de leden.

De vergadering is toegankelijk voor leden van KIVI Nucleaire Technologie, begunstigers van NNS en begunstigers van Kernvisie. Tijdens de vergadering hebben alleen leden van KIVI Nucleaire Technologie stemrecht.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis voor KIVI leden en begunstigers van NNS en Kernvisie. Studenten hebben eveneens gratis toegang, voor overigen kost deelname € 25,00.

Aanmelden via de KIVI website.