KIVI Nucleaire Technologie en NNS brengen een bezoek aan de Voormalige “Kerncentrale Dodewaard”.

Wanneer: 19 én 26 juni 2024 (let wel: het gaat om twee dezelfde activiteiten)

De Kerncentrale Dodewaard had een vermogen van 50 MWe en was in bedrijf van 26 maart 1969 tot 26 maart 1997. In 2003 is de laatste splijtstof uit de centrale afgevoerd en in 2005 was het ombouwproces tot een zogenaamde "veilige insluiting" gereed. De installatie is drooggemaakt en de gebouwen zijn op een paar deuren na dichtgemetseld.

Deze veilige insluiting mag 40 jaar blijven. In die periode neemt de radioactiviteit van kortlevende isotopen substantieel af. Alle isotopen met een halfwaardetijd van 4 jaar of korter zijn dan vrijwel volledig verdwenen, en alle isotopen met een halfwaardetijd van 40 jaar of minder zijn minstens gehalveerd in radioactiviteit. De ontmanteling moet voor 1 juli 2045 beginnen (maximaal 40 jaar na gereedkomen van de veilige insluiting). Tijdens deze wachttijd is de kerncentrale veilig ingesloten en beveiligd. De bedrijfsvoering van de centrale bestaat nu uit het onderhouden van de beveiligingssystemen, de ventilatiesystemen en het onderhoud van de gebouwen en het terrein.

Na 2045 zal het hele complex worden afgebroken en wordt het terrein weer deel van de weiden in de uiterwaarden.

Het programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

       11:30u       Lunch bij Restaurant de Engel, Waalbandijk 102 in Dodewaard

Ca   12:45u       Vertrek naar de KCD, Waalbandijk 112a in Dodewaard

       13:00u        Aanmelden bij de poort als groep

Ca  13:30u        Koffie en presentatie in voormalige regelzaal over de KCD

Ca  14:30u        Rondleiding door de gebouwen inclusief de besmette zone

Ca  16:30u        Napraten

      17:00u        Einde

Let op: Er zijn twee data ingepland, voor beide dagen geld een maximale groepsgrootte van 20 personen. Als je deel wilt nemen meld je dan zo spoedig mogelijk aan via de KIVI website.

Voor deelname is tevens legitimatie met een paspoort, NL rijbewijs of ID kaart verplicht. Het documentnummer dient bij aanmelding vermeld te worden, aangezien we vooraf de deelnemerslijst naar KCD moeten opsturen. Heb je je ingeschreven maar kan je helaas niet aanwezig zijn, meld je dan tijdig af zodat we een lid op de wachtlijst blij maken.

Let op: In het gebouw zijn geen werkende liften, en er wordt veelvuldig trappen gelopen (naar de regelzaal is een 9 meter trap en naar de splijtstof wisselvloer is een 23 meter trap). Steunmateriaal (rollator, wandelstok etc.) kan niet mee naar binnen.