Namens het bestuur van KIVI-Kerntechniek en NNS nodigen we u uit voor een symposium over Historisch Radioactief Afval.  

Al sinds 1960 vinden activiteiten op de onderzoekslocatie Petten plaats die radioactief afval opleveren. Dat afval is steeds volgens de op dat moment geldende normen opgeslagen en geregistreerd. Toen de huidige COVRA-faciliteiten vanaf de jaren 90 werden opgeleverd, is een groot deel van het in Petten opgeslagen afval afgevoerd, maar is het middelradioactief afval en een aantal bijzondere soorten radioactief afval achtergebleven

Reeds vanaf het begin van deze eeuw worden plannen gemaakt om ook dit zogenoemde historisch radioactief afval af te voeren. Dit blijkt echter een complex probleem dat door de nu veel stringentere regelgeving rondom radioactief afval niet eenvoudig op te lossen is. De afvoer van het historisch radioactief afval van Petten naar de COVRA in Zeeland is in 2018 echt op gang gekomen. De afgelopen twee jaar zijn honderden vaatjes met laagradioactief afval afgevoerd. De verwachting is dat de complexe en kostbare operatie in 2026 is afgerond. 

Het symposium zal u op de hoogte brengen over de het project, voorkomende problemen en de gevonden oplossingen. 

Voorlopig programma:

13:00 – 13:30 uur  Inloop met koffie

13:30 – 14:00 uur  M.J. van Bourgondiën (ANVS): Kaders historisch radioactief afval

14:00 – 14:45 uur  J. van Gent, Nuclear Research Group (NRG): Processen en toegepaste technieken voor het opruimen van historisch radioactief afval

14:45 – 15:15 uur  Pauze met koffie

15:15 – 16:00 uur  Ewoud Verhoef (COVRA): Acceptatie en beheer van historisch radioactief afval

16:00 – 16:30 uur  M.J. van Bourgondiën (ANVS): Rol van de toezichthouder bij het opruimen van historisch radioactief afval

16:30 – 16:45 uur  Discussie en afsluiting

16:45 – 18:00 uur  Borrel

NB: Deze aankondiging is onder voorbehoud i.v.m. maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, waardoor het symposium mogelijk uitgesteld kan worden.