“Voor lage CO2-uitstoot is kernenergie nodig”

ENSCHEDE, 10 mei 2019 — Kernenergie kan een cruciale rol spelen in de transitie naar een fossielvrije toekomst. Om de pieken en dalen op te vangen in de onvoorspelbare productie van stroom uit zon en wind kunnen kerncentrales CO2-vrije energie leveren. Dat stelde Ad Louter, voorzitter van Nucleair Nederland, tijdens een debat aan de Universiteit Twente op 9 mei. “In Frankrijk worden kerncentrales al tientallen jaren gebruikt om snel bij of af te schakelen.”

Een van de grootste uitdagingen bij de geplande uitbreiding van windparken en zonneweiden, zo erkennen experts, is de vraag waar de stroom vandaan komt als de wind en de zon het laten afweten. Voorlopig zijn dat vooral centrales op aardgas, wat leidt tot CO2-uitstoot. Elke oplossing om de overtollige groene stroom op te vangen, bijvoorbeeld met waterstof of batterijen, “kent technische en financiële uitdagingen”, erkende ook Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Het oordeel van Louter was harder: “Te duur, te complex.”

Wel wees Van der Gaag op de neiging in de samenleving om overal uitgesproken over te zijn. “Wel of geen windmolens, warmtepompen, kerncentrales of biomassa: alles leidt tot discussie.” Zijn hoop haalt hij uit innovaties, zoals elektrische vliegtuigen en een verschuiving naar een vraaggestuurd aanbod van energie. Louter wees er echter op dat Duitsland tien jaar na de Energiewende nog altijd zo’n zes keer meer CO2 per opgewekte hoeveelheid energie levert dan Frankrijk met zijn kerncentrales. “De landen met de laagste CO2-uitstoot hebben een combinatie van waterkracht en nucleair voor de basislast, plus zon en wind.”

Vanuit de zaal, goed gevuld met zo’n honderd bezoekers, kwamen onder meer zorgen over de hoge kosten. Die zijn er voor hernieuwbaar, maar Van der Gaag probeerde de ophef over de kosten van het klimaatbeleid af te zwakken door enkele rijksuitgaven met elkaar te vergelijken: als zorg en sociale zekerheid beide een meloen vertegenwoordigen, is klimaatbeleid slechts een blauw besje. Ook kernenergie vergt hoge investeringskosten, maar met 45 euro per megawattuur levert de kerncentrale in Borssele nog altijd de goedkoopste stroom in Nederland, wist Louter. Bovendien, zei hij: “Juist in landen als Duitsland en Denemarken die vol inzetten op zon en wind stijgt de energierekening.” 

Andere sprekers op het symposium, georganiseerd door KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs), waren Ronald Schram, directeur Strategische Allianties bij NRG, en journalist Ralf Bodelier, verbonden aan Stichting Ecomodernisme. Mario van der Borst, voorzitter van KIVI Kerntechniek, gaf vooraf aan dat er rondom het klimaatbeleid sprake is van een “polarisatie die de dialoog onmogelijk maakt”. Na afloop constateerde hij dat deze bijeenkomst onderstreept “waarom we met elkaar in gesprek moeten blijven”.

 

Programma

 -  uur Inloop met koffie, thee en een broodje
 -  uur Start programma, opening door de dagvoorzitter
 -  uur Debat met de sprekers
 -  uur Borrel