De presentaties van de ALV enb Michiel Korthals-Altes zijn te vinden onder 'Documenten'

WEBINAR: Jaarvergadering KIVI Kerntechniek/NNS met  mini-symposium over Kernfusie op 28 januari 2022

Vanwege de huidige corona-maatregelen is het niet mogelijk om op 28 januari een fysieke bijeenkomst te organiseren. De geplande jaarvergadering met mini-symposium wordt daarom omgezet in een webinar.

De vergadering is toegankelijk voor leden van KIVI Kerntechniek, begunstigers van NNS en begunstigers van Kernvisie. Tijdens de vergadering hebben alleen leden van KIVI Kerntechniek stemrecht.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 uur  Algemene Ledenvergadering KIVI Kerntechniek, met aftreden en herverkiezing van de bestuursleden Ewoud Verhoef, Hubert Boxman en Ginevra Delfini.

14:00 uur  Mini-symposium met één spreker Michiel Korthals-Altes, Projectmanager bij ITER;

ITER: Over complex project management;  “een ingenieur tussen de natuurkundigen”

ITER is een van de meest ambitieuze en innovatieve projecten op het gebied van energie. Het gaat om de haalbaarheid op grote schaal van gecontroleerde kernfusie te bewijzen, met behulp van de grootste Tokamak in de wereld. Hiervoor is een unieke organisatie van 35 landen, geclusterd in 7 Domestic Agencies (VS, Rusland, Japan, China, Korea India, EU)  opgezet. Alle deelnemende landen dragen bij in geld en “in kind”, d.w.z. componenten en systemen.

De bouw is 2010 begonnen, de grote componenten van de reactor komen stuk voor stuk vanuit de hele wereld binnen. De eerste plasma van 150 miljoen graden is voor na 2025 gepland. Het project staat onder druk door de groeiende kosten en de verwachtingen voor een snelle CO2-vrije toekomst. De uitdaging zijn immens: wetenschappelijk, technisch, industrieel, organisatorisch en politiek …

Wat kan project management brengen aan het project, en wat kunnen project deskundigen hier leren?

15:00 uur  Afsluiting