De afdeling KIVI Kerntechniek en de Netherlands Nuclear Society (NNS) nodigen u uit voor het volgende Webinar:

Nieuwe productiemethoden voor Molybdeen 99 en andere medische radio isotopen

In de afgelopen jaren heeft de verstoorde productie van belangrijke medische radio isotopen zoals Molybdeen 99 regelmatig het nieuws gehaald. Radio isotopen spelen een zeer belangrijke rol in de nucleaire geneeskunde en het is daarom van belang dat er een robuuste keten is die de levering van deze isotopen waarborgt. 

Momenteel werken een aantal bedrijven en instituten aan de ontwikkeling en ingebruikname van nieuwe productie methoden voor Molybdeen 99 en andere belangrijke medische radio isotopen.

Het programma van dit webinar ziet er als volgt uit:

15:30 uur  IRE in België werkt aan de ontwikkeling van een Molybdeen 99 productieproces gebaseerd op een idee dat initieel ontwikkeld is door ASML in Veldhoven. In dit proces wordt een vrije elektronen laser gebruikt om met een target van verrijkt Molybdeen 100, het radio isotoop Molybdeen 99 te produceren.

16:15 uur  In het Erasmus MC in Rotterdam wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van nucleaire geneeskunde. Prof. Dr. Erik Verburg van het Erasmus legt uit wat nucleaire geneeskunde is, welke isotopen daar een belangrijke rol in (gaan) spelen en wat de effecten zijn van een verstoorde isotopen productie op de gezondheidszorg.

17:00 uur  Einde

In de nabije toekomst willen we een tweede webinar of symposium organiseren waarin nog meer nieuwe productiemethoden voor medische radio isotopen aan de orde laten komen.

Deelname is gratis.

Aanmelden: via de KIVI website.

De link voor deelname ontvangt u bij aanmelding via de website.