Deze pagina biedt twee soorten links:

  1. Sites met betrouwbare informatie over nucleaire technologie, een (kleine) selectie
  2. Sites van bedrijven / instellingen die iets met nucleaire technologie in Nederland te maken hebben

Info sites

Link Omschrijving
www.world-nuclear.org/ Bijzonder complete site van de World Nuclear Association met alles over kernenergie (in het Engels).
www.nucleairnederland.nl Nucleair Nederland verenigt de vijf belangrijkste nucleaire organisaties in Nederland: URENCO, EPZ, NRG, Reactor Instituut Delft, PALLAS en    COVRA.

www.kernenergie.nl

Eén adres naar links voor informatie over kernenergie
   

Sites van bedrijven

Link Omschrijving
www.covra.nl COVRA is de 'Centrale Organisatie voor Radioactief Afval'. COVRA zamelt al het radioactieve afval in Nederland in. Bij wet is geregeld dat COVRA de enige instantie is die dit mag doen. COVRA beheert ook een fonds waarmee een definitieve oplossing voor de berging van het afval (mogelijk ondergronds) zal worden bekostigd.
www.epz.nl EPZ is de bedrijver van de kerncentrale te Borssele, de KCB. EPZ is 70% eigendom van Delta en 30% eigendom van Essent.
www.nrg.eu De Nuclear Research & consultancy Group (NRG) biedt advies t.a.v. alle aspecten van nucleaire techniek en toepassingen van straling en heeft een onderzoeksprogramma waarin deze aspecten aan de orde komen. Tevens bedrijft NRG uitgebreide onderzoeksfaciliteiten waaronder de Hoge Flux Reactor (HFR, 45 MW vermogen) in Petten. NRG is één van de grootste producenten van isotopen voor de medische sector (marktaandeel wereld 30%).
www.rid.tudelft.nl Reactor Instituut Delft (RID) is een onderdeel van de Technische Universiteit Delft (TU Delft, TUD). Het RID gebruikt de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft, voor het doen van experimenteel onderzoek. Aan de HOR (2 MW vermogen) zijn zogenoemde bundelfaciliteiten gekoppeld.
www.pallasreactor.com De organisatie die de PALLAS reactor wil gaan bouwen ter vervanging van de HFR in Petten.
www.urenco.nl Urenco verrijkt natuurlijk uranium tot een voor kerncentrales bruikbaar gehalte aan uranium-235 is bereikt. Hiertoe gebruikt het bedrijf het ultracentrifugeproces. Het hoofdkantoor is in Marlow (VK), fabrieken staan in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Een vierde fabriek zal in de Verenigde Staten worden gebouwd. Momenteel heeft Urenco een 25% aandeel in de mondiale verrijkingsmarkt. De ultracentrifugetechniek is grotendeels in Nederland ontwikkeld.
www.mallinckrodt.com Mallickrodt Medical is een wereldwijd actief biopharmaceutisch bedrijf, met ondermeer een productielocatie in Petten, Nederland. I.s.m. NRG worden radioisotopen voor medische toepassingen gemaakt. Maar het bedrijf maakt ook zelfstandig m.b.v. cyclotrons radioisotopen.