Afdeling Nucleaire Technologie

KIVI, afdeling Nucleaire Technologie, informeert haar leden specifiek over nucleaire technologie en biedt een platform voor netwerken en samenwerken. De afdeling organiseert haar activiteiten vaak samen met de Stichting Netherlands Nuclear Society (NNS). De NNS is de Nederlandse vereniging van met name wetenschappers en technici uit de nucleaire sector. De leden van KIVI Nucleaire Technologie en NNS zijn werkzaam op zeer diverse terreinen en in diverse sectoren, van overheid via consultancy tot onderzoeksinstelling, van medische sector tot electriciteitssector, van producent van grondstoffen tot beheerder van radioactief afval.

De Afdeling voor Nucleaire Technologie organiseert activiteiten over thema's als:

 • kernenergie en energievoorziening
 • kernreactoren, technieken en ontwikkelingen
 • veiligheid, stralingsbescherming
 • de nucleaire splijtstofcyclus 
 • kernfusie
 • kwaliteit
 • regelgeving en beleid in binnen- en buitenland
 • opleiding & training
 • medische toepassingen van kernenergie
 • isotopen productie en toepassing
 • detectietechnieken m.b.v. straling

Zie ook onze pagina over activiteiten.