Klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie

Aandachtsgebieden: 

Energie opwekking:

 • Wind op zee en op land (speerpunt 3)
 • Zon (speerpunt 4)
 • Bio-grondstoffen (speerpunt 8)
 • Aardgas
 • Kolen
 • Kernenergie (speerpunt 7)
 • Geothermie

Energiedrager:

 • Waterstof (zelf maken of importeren) (speerpunt 6)
 • Biogas

Industrie

dit is een zeer omvangrijk aandachtsgebied:

 • Besparingen(Andere) grondstoffen
 • (Andere) producten
 • Ander koopgedrag
 • CO2 afvang en opslag (CCS)

Mobiliteit:

 • Meer locaal produceren
 • Minder "op stap"
 • Binnenlands- en internationaal transport

Bebouwde omgeving: (+ RES subgroep)

 • Energiebesparing
 • Manier van verwarming (o.a. warmtenetten)
 • Gasloos of duurzaamgas
 • Regionale Energiestrategie (speerpunt 5)

Infrastructuur:

 • Voor elekticiteit
 • Voor gas (biogas & waterstof)
 • Voor mobiliteit

Balans tussen verbruik en opwekking:

 • Flexibiliteit
 • Kwaliteit van het E-net
 • Nationaal & internationaal
 • Integraal energie programma

Stappenplan naar 2050

 • Met kleine stapjes in de juiste richting