Nieuws

Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050

Eindrapportage van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal. Het bevat een analyse van de gevolgen van het hogere Europese reductiedoel voor broeikasgassen voor het nationale klimaatbeleid. Ook heeft de studiegroep bouwstenen uitgewerkt voor de invulling van de aanvullende reductieopgave.

Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050

Isabelle Diks - Commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Wat doet de commissie EZK? Bedrijven moeten blijven innoveren en investeren. De regeldruk voor bedrijven kan minder en we hebben grote behoefte aan energie. Ook de voedselproductie kan economischer en duurzamer. Het zijn zomaar wat doelstellingen, maar hoe worden die bereikt?