Speerpunten

Speerpunt 1: Integraal Energiesysteem

In speerpunt 1, het integrale energiesysteem, komen alle opties zoals die zijn uitgewerkt voor de overige speerpunten bij elkaar. Dit betreft:

 1. De actuele energievraag inclusief vraagsturing en internationaal transport.
 2. Besparingsmogelijkheden energievraag 2019 naar 2050.
 3. Aanbodopties duurzame energie
 4. Opslag van elektriciteit en warmte
 5. Import/export duurzame energie
 6. Wat betekent dit achter de meter voor de afnemers?

Speerpunt 2: Bebouwde omgeving

Vragen:

 1. Manieren van verbeteren van de isolatie
 2. Warmtenetten
 3. Warmtepompen
 4. Elektrisch verwarmen
 5. Verwarmen met duurzaam gas (bio-gas of waterstof)
 6. Lokale opwek en kortdurende opslag.

Speerpunt 3: Wind

Op zee en op land

Vragen:

 1. Windenergie op land / Waar staan per juni 2020 windturbines?
 2. Windenergie op land / Waar kunnen nog windturbines geplaatst worden a) wat is al gepland incl vergunning, b) welke mogelijkheden zijn er is de 30 concept RES documenten benoemd ?
 3. Windenergie op zee / idem
 4. Wanneer bereikt een windturbine het break-even qua energie? Wanneer heeft een windturbine van 1MW (op land), van 5MW (meestal op land geplaatst) en van 10MW (grote off-shore turbine) de energie voor zijn productie en installatie opgewekt inclusief de productie van grondstoffen zoals staal, koper, enz.
  Groepleider: Richard Overkamp

Speerpunt 4: Zon

Vragen:

 1. Is er voldoende ruimte op daken van huizen en gebouwen voor zonnepanelen beschikbaar; en deze daken die qua draagkracht en oriëntatie geschikt zijn voor zonnepanelen?
 2. Hoe kan de opbrengst van zonnepanelen verder vergroot worden. Daarbij kan gedacht worden aan andere materialen voor de wafers, bi-facial panelen, koeling van panelen, etc.?
 3. Zijn er genoeg grondstoffen beschikbaar voor zonnepanelen?
 4. Wat is een goede locatie voor zonnepanelen, is op zee ook een optie ? Opmerking: er wordt door Oceans of Energy al een pilotproject uitgevoerd op de Noordzee.
 5. Is alleen licht ook voldoende voor het opwekken van energie? Wat is in dat geval de opbrengst
 6. Hoe kunnen zonnepanelen worden gerecycled?  Wat zijn de kosten daarvan?

Speerpunt 5: Regionale Energiestrategie

De subgroep RES heeft een samenvatting gemaakt. Deze staat hier op de website.

Groepleider: Evert Jan Bouvy

Speerpunt 6: Waterstof

Vragen:

 1. Waterstof productie voor zowel Blauw als Groen. Energie verbruik, kosten, voor blauwe waterstof aardagas verbruik en CO2 opslag
 2. Hoeveelheden waterstof die in de toekomst nodig zijn
 3. Opslag van waterstof, onder druk of vloeibaar of door omzetting naar ammonia
 4. Waterstof ter vervanging van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen
 5. Waterstof in grote hoeveelheden produceren en niet alleen als er stroom over is
 6. Waterstof importeren
   
  ​ Groepleider: Willem Hazenberg
  Groepleider: Willem Hazenberg

Speerpunt 7: Kernenergie

Vragen:

 1. Kan kernenergie een rollen spelen bij een CO2 vrije energie opwekking in Nederland in 2050?
 2. Welke rol zou kernenergie dan moeten/kunnen spelen in de energie mix?
 3. Wat zijn de specifieke voordelen van kernenergie, in deze rol?
 4. Is kernenergie niet veel te duur om een rol van betekenis te spelen?
 5. Wat zijn mogelijke nadelen/randvoorwaarden en hoe zouden die opgelost kunnen worden?

De beantwoording van deze vragen kunt u vinden onder de rubriek "KIVI I&E Factsheets"

Groepleider: Mario van der Borst

Speerpunt 8: Biogrondstoffen

Biogrondstoffen staan erg in belangstelling, het is moeilijk om een juist oordeel hierover te geven.

Vragen:

 1. Wat is biomassa en waar komt het vandaan
 2. Waarom wordt het niet locaal gebruikt
 3. Transportkosten van "deur" tot "deur" (+CO2)
 4. Is er voldoende biomassa beschikbaar voor al onze plannen (en voor andere landen?)
 5. Wordt biomassa verstookt of wordt er eerst biogas van gemaakt
 6. Is de CO2 opname in balans met de CO2 die verkomt tijdens de verbranding.
Groepleider: Jarno Dakhorst
Groepleider: Jarno Dakhorst