Speerpunten

Speerpunt 1 BIOMASSA; biomassa staat erg in belangstelling, het is moeilijk om een juist oordeel hierover te geven.

Vragen:

 1. Wat is biomassa en waar komt het vandaan
 2. Waarom wordt het niet locaal gebruikt
 3. Transportkosten van "deur" tot "deur" (+CO2)
 4. Is er voldoende biomassa beschikbaar voor al onze plannen (en voor andere landen?)
 5. Wordt biomassa verstookt of wordt er eerst biogas van gemaakt
 6. Is de CO2 opname in balans met de CO2 die verkomt tijdens de verbranding.

Speerpunt 2 KERNERNERGIE; de factsheet is gepubliceerd op onze website.

Vragen:

 1. Kan kernenergie een rollen spelen bij een CO2 vrije energie opwekking in Nederland in 2050?
 2. Welke rol zou kernenergie dan moeten/kunnen spelen in de energie mix?
 3. Wat zijn de specifieke voordelen van kernenergie, in deze rol?
 4. Is kernenergie niet veel te duur om een rol van betekenis te spelen?
 5. Wat zijn mogelijke nadelen/randvoorwaarden en hoe zouden die opgelost kunnen worden?

Speerpunt 3 REGIONALE ENERGIESTRATEGIE; de subgroep RES heeft een samenvatting gemaakt. Deze staat hier op de website.

Speerpunt 4 WIND OP ZEE EN OP LAND

Vragen:

 1. Windenergie op land / Waar staan per juni 2020 windturbines?
 2. Windenergie op land / Waar kunnen nog windturbines geplaatst worden a) wat is al gepland incl vergunning, b) welke mogelijkheden zijn er is de 30 concept RES documenten benoemd ?
 3. Windenergie op zee / idem
 4. Wanneer bereikt een windturbine het break-even qua energie? Wanneer heeft een windturbine van 1MW (op land), van 5MW (meestal op land geplaatst) en van 10MW (grote off-shore turbine) de energie voor zijn productie en installatie opgewekt inclusief de productie van grondstoffen zoals staal, koper, enz.

Speerpunt 5 WATERSTOF, ook voor dit speerpunt zijn we zijn bezig met het formeren van een subgroep.

Vragen:

 1. Waterstof productie voor zowel Blauw als Groen. Energie verbruik, kosten, voor blauwe waterstof aardagas verbruik en CO2 opslag
 2. Hoeveelheden waterstof die in de toekomst nodig zijn
 3. Opslag van waterstof, onder druk of vloeibaar of door omzetting naar ammonia
 4. Waterstof ter vervanging van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen
 5. Waterstof in grote hoeveelheden produceren en niet alleen als er stroom over is
 6. Waterstof importeren

Speerpunt 6 Zon

Vragen:

 1. Is er voldoende ruimte op daken van huizen en gebouwen voor zonnepanelen beschikbaar; en deze daken die qua draagkracht en oriëntatie geschikt zijn voor zonnepanelen?
 2. Hoe kan de opbrengst van zonnepanelen verder vergroot worden. Daarbij kan gedacht worden aan andere materialen voor de wafers, bi-facial panelen, koeling van panelen, etc.?
 3. Zijn er genoeg grondstoffen beschikbaar voor zonnepanelen?
 4. Wat is een goede locatie voor zonnepanelen, is op zee ook een optie ? Opmerking: er wordt door Oceans of Energy al een pilotproject uitgevoerd op de Noordzee.
 5. Is alleen licht ook voldoende voor het opwekken van energie? Wat is in dat geval de opbrengst
 6. Hoe kunnen zonnepanelen worden gerecycled?  Wat zijn de kosten daarvan?