Speerpunten

Speerpunt 1 BIOMASSA; biomassa staat erg in belangstelling, het is moeilijk om een juist oordeel hierover te geven.

Vragen:
1. Wat is biomassa en waar komt het vandaan
2. Waarom wordt het niet locaal gebruikt
3. Transportkosten van "deur" tot "deur" (+CO2)
4. Is er voldoende biomassa beschikbaar voor al onze plannen (en voor andere landen?)
5. Wordt biomassa verstookt of wordt er eerst biogas van gemaakt
6. Is de CO2 opname in balans met de CO2 die verkomt tijdens de verbranding.


Speerpunt 2 KERNERNERGIE; de factsheet is gepubliceerd op onze website, met de vragen zijn we nog bezig.

Vragen:
1. Kan kernenergie een rollen spelen bij een CO2 vrije energie opwekking in Nederland in 2050?
2. Welke rol zou kernenergie dan moeten/kunnen spelen in de energie mix?
3. Wat zijn de specifieke voordelen van kernenergie, in deze rol?
4. Is kernenergie niet veel te duur om een rol van betekenis te spelen?
5. Wat zijn mogelijke nadelen/randvoorwaarden en hoe zouden die opgelost kunnen worden?

Speerpunt 3 REGIONALE ENERGIESTRATEGIE; de subgroep RES heeft een samenvatting gemaakt. deze wordt binnenkort op onze website geplaats.

Speerpunt 4 WIND OP ZEE EN OP LAND; we zijn bezig met het formeren van een subgroep, die daarover vragen opsteld.

Speerpunt 5 WATERSTOF, ook voor dit speerpunt zijn we zijn bezig met het formeren van een subgroep, die daarover vragen opstelt.