Waarom klankbordgroep KIVI I&E?

De klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie is door het KIVI hoofdbestuur ingedeeld als community. Deze groep coördineert de zaken op het gebied van energietransitie binnen KIVI. Daarnaast is het doel van de KIVI-klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie onduidelijkheden die er bestaan op het gebied van energietransitie onder de aandacht te brengen. Deze groep gaat vragen uit de politiek en maatschappij beantwoorden. We hebben nog dertig jaar te gaan maar eigenlijk is het kort dag. Daarom is het van het belang om de juiste stappen te zetten. De stappen moeten goed gefundeerd zijn anders komen we er later achter dat we op de verkeerde weg zijn beland. Een van de belangrijkste pijlers is energiebesparing. Andere belangrijke pijlers zijn draagvlak en kosten. Ruimtebeslag is ook belangrijk item, zonneparken vragen veel ruimte en bij windturbines evenzo. Daarbij komt of we genoeg energie kunnen opwekken met zon & wind en wat dit voor consequenties heeft voor de betrouwbaarheid van elektriciteitsnet.

Het doel van de KIVI-klankbordgroep is het beantwoorden van vragen. Deze kunnen gesteld worden met behulp van het vragen formulier of door een mail aan de contactpersoon van de groep Gerard Thomas gerard.thomas@hetnet.nl  Om daar structuur in te brengen vragen we vragensteller aan te geven om welk aandachtsgebied het gaat. Als onze groep meer bekend is verwachten we veel vragen. Ondertussen zijn we bezig met ons te verdiepen in de materie. Dit doen we niet voor alle aandachtsgebieden tegelijk. We hebben 8 aandachtsgebieden ge-upgrade tot speerpunt. Elk speerpunt heeft een groepleider, die formeert een sub-groep. Deze groep beantwoord de vragen die voor het speerpunt zijn opgesteld. De antwoorden worden op de website geplaatst onder “Uitwerking speerpunten” Ook verzamelen we voor elk speerpunt achtergrond informatie. Dit is informatie van derden. Deze plaatsen we op de pagina “Achtergrond Informatie” We zien het ook als onze taak om Energietransitie binnen KIVI voor het voetlicht te brengen. Daarom willen we alle activiteiten die door andere afdelingen georganiseerd worden vermelden op onze site.      


Nieuwsbrief I&E

 


Over Klankbordgroep I&E