Tata Steel is een staalbedrijf dat digitaliseert. Dat is niet alleen leuk, het is ook pure noodzaak. Hun klanten verwachten dit van en hun concurrenten zetten hier vol op in. H2GreenSteel, bijvoorbeeld, profileert zich als een digitaal bedrijf dat ‘toevallig’ staal gaat verkopen. Digitalisering staat bij hen op één, staalmaken op twee. Dat is bij Tata Steel om goede redenen nog niet zo, maar het geeft wel te denken. Tata Steel heeft klanten die zelfrijdende auto’s ontwikkelen, logisch dat ze verlangen dat Tata Steel ook mee ontwikkelt. En er komt een nieuwe generatie medewerkers, die thuis alles digitaal doet en verwacht dat het staalbedriijf steeds verder digitaliseert. Kortom: de concurrenten doen het, deklanten willen het en denieuwe medewerkers verwachten niet anders. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal Carlet Hoes, programma manager data driven steel, een beeld geven van de diverse projecten en de positie van “Data Driven Steel”

Programma

 -  uur Binnenkomst en kennismaking
 -  uur Diner
 -  uur Voordracht