Activiteit
15 juni 2021
20:30 uur - 22:00 uur

KIVI Kring Alkmaar techniek quiz

al meer dan een jaar is voorbijgegaan zonder bijeenkonmsten. Aangezien het zich laat aanzien dat er pas na de zomer meer mogelijk is, organiseren wij deze maal een digitale bijeenkomst nog voor de zomervakantie. Alvast vooruitlopend op de activiteiten voor het 175jarig bestaan van KIVI kunt door middel van een techniek quiz alvast uw parate kennis testen! De meeting zal worden geopend om 20:30h, waarna wij om 20:45 met de quiz willen beginnen. Na aanmelding krijg u circa 1 dag tevoren een link voor de bijeenkomst toegezonden.

KAM Noord-Holland
kring Alkmaar Geothermie
17 september 2019
18:15 uur - 22:00 uur

Geothermie te Andijk

In de periode 2017-2018 zijn in Andijk een warmtenet en de Geothermiecentrale plus putten tbv glastuinbouw gerealiseerd. Hiermee wordt een grote stap gemaakt in de verduurzaming van glastuinbouw gebied het Grootslag. Bij ECW GEO Andijk wordt warm water gewonnen van circa 80 graden Celsius uit bronnen op circa 2000 meter diepte. De warmte wordt via een 7km lang netwerk van leidingen naar 11 glastuinbouwbedrijven gebracht, die daarmee voor 40 % in hun warmtebehoefte worden voorzien. Voor dit project is een unieke samenwerking tussen de glastuinbouwbedrijven en ECW opgezet. Wim Bos van de Energie Combinatie Wieringmeer zal een voordracht over dit project geven en zal ingaan op geothermie en benutting, en de diverse aspecten die daarbij horen.

KAM Noord-Holland
Lezing
21 mei 2019
18:15 uur - 22:00 uur

inleiding IoT voor de inustrie en IT

Dat data zowel de kern als de achillespees van het IoT vormt, is bekend. Het IoT veronderstelt dat er veel data beschikbaar is en wordt toegevoegd. Deze gegevensstroom moet op een goede manier worden opgeslagen, bewerkt en vervoerd. Strikt genomen is het IoT in dat opzicht trouwens niets nieuws. Dat de industrie op data leunt om processen tussentijds bij te sturen en optimaliseren, is al decennia de praktijk. Wat er nu wel anders is, is de omvang van de data en de kortere tijdsintervallen voor het bijsturen. Dat heeft onder meer te maken met de massale inzet van sensoren en de toename van rekenkracht.

KAM Noord-Holland
Lezing
16 april 2019
18:15 uur - 22:00 uur

Nederlandse innovatie van silicium poeder kan lithium-ion batterijen een 50% hogere capaciteitgeven

Nano-poreus siliciumpoeder. Dit nieuwe materiaal is ontwikkeld voorde anode van Li-ion-batterijen om decapaciteit te verhogen, voornamelijk gericht op elektrischvervoer. Deze verhoging in de anode pastprecies in de industriedoelstellingen omvijftig procent (50%) extra batterij capaciteitte realiseren. In geval van elektrische auto’svertaalt deze extra batterij capaciteit zich in een actieradius van meer dan 500 km zonder toevoeging van extra batterijen. RGS is gestart met uitbreiding van haar industriële faciliteit naar een GigaWatt (GW) –schaal, voor de grootschalige levering van E-magy.Het materiaal is nu beschikbaar voor kwalificatie bij industriële klanten.

KAM Noord-Holland