De eerste activiteit en tevens de start van de KIVI Kring Caribbean vond plaats op Aruba op 30 november 2021 in het gebouw van Aruba Experience, Oranjestad

      

Relato corto di e prome actividad di KIVI Kring Caribbean na Aruba

E prome actividad y tambe e comienso di KIVI Kring Caribbean a tuma luga na Aruba dia 30 di November 2021 den e edifice di Aruba Experience na Oranjestad. E obhetivo di e prome actividad tabata ta pa informa e ingenieronan y studiantenan tecnico tocante e instituto Real di ingenieronan yama “Koninklijk Instituut van Ingenieurs” (KIVI) y loke kiko KIVI por significa pa e profesionalismo di e ingeniero en general pero en especial e posibilidadnan pa  mantene e disciplina di ingeniero up-to-date. Pa medio di un comunicado y un conferencia di prensa e prome actividad a wordo anuncia dirigi en especial pa e ingenieronan y studiantenan tecnico na Aruba pa ta presente.

Mas cu 40 persona, mayoria di nan ingeniero of studiante tecnico, tabata presente. E actividad a cuminsa cu oportunidad pa papia cu otro mientrastanto gosando di un bebida y snack. Pa motibo di un isla chikito hopi di esnan presente conoce otro, diferente grupo a forma y nan tabata positive tocante e iniciativa pa cuminsa un KIVI Kring Caribbean. Tabata tin comentarionan haci manera cu KIVI ta un organisacion hopi serio cu mester tene cuenta cu ne. Pero tambe diferente ingeniero a bisa cu durante nan studio ya nan tabata miembro caba di KIVI.

Despues a sigi cu un presentacion haci door di ing. Marvin Weverink como miembro di e directiva. E la conta esnan presente ken KIVI ta y kiko e por significa pa un ingeniero. Sigui pa un otro miembro di directiva cu ta ir. Rubiëla Lampe-Chiquito cu informa e participantenan tocante e miembresia di KIVI, e costonan y tambe con pa haci uzo di e website di KIVI unda por haya sa mas tocante kiko KIVI por ofrece e ingeniero tocante su profesionalidad y tambe pa tene su disciplina di ingeneria up-to-date.

Durante e presentacion tabata tin algun discursonan graba di e account coordinador di KIVI Kring Caribbean cu ta Sra. Elfride Dijkstra y e director di e oficina di KIVI na Den Haag drs. ing. Miguel Delcour. Sra. Dijkstra particularmente a ofrece tur e hendenan presente pa acercele si tin pregunta tocante e miembresia pero tambe si tin necesidad di tuma contacto cu otro organisacionnan na Hulanda, esta un sorto di punto di contacto entre Aruba y Hulanda. Sr. Delcour a presenta e edificio bonita di e oficina di KIVI na Den Haag, cu tur e salanan pa organisa evenementonan Y tambe e oficina di e redaccion di e revista di KIVI cu ta wordo publica tur luna cu un contenido di 64 pagina yen di noticia di innovacionnan tecnica. E la invita tur ingeniero di Aruba, una bes cu nan na Hulanda, pa haci un bishita na su oficina di KIVI, na Prinsessegracht 23 na Den Haag.

Y al final ir. Leopoldo Henriquez, cu ya ta 35 aña miembro di KIVI, a haci un yamada na tur ingeniero y studiante tecnica presente pa bira miembro di KIVI. Dunando algun ehempel e la conta kiko ta e balor agrega cu tur e añanan KIVI a significa pa e como ingeniero y te cu awe ainda ta significando. Y tambe e la enfatisa con importante ta pa participa na tur e actividadnan pa comparti conocimiento y experencia, pa discuti e probleman social relevante cu mester di un enfoke tecnico. Pero tambe pa especialmente  networking unda por crea posibilidadnan pa actividadnan di negocio nobo.

Despues di e presentacion e participantenan a haya e oportunidad pa sigui cu networking.

 

       

Kort verslag eerste activiteit KIVI Kring Caribbean te Aruba

De eerste activiteit en tevens de start van de KIVI Kring Caribbean vond plaats op Aruba op 30 november 2021 in het gebouw van Aruba Experience, Oranjestad. Het doel van deze eerste activiteit was om de aanwezige ingenieurs en techniek studenten te informeren over het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en wat het KIVI kan betekenen voor de professionaliteit van de ingenieur in het algemeen en in het bijzonder over de mogelijkheden om via het KIVI het vakgebied actueel te houden. Via een perscommunicatie en een persconferentie werd deze eerste activiteit aangekondigd om vooral de op Aruba aanwezige ingenieurs en techniek studenten uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn.

Ruim 40 mensen, merendeels ingenieurs en techniek studenten, hebben hier aan gehoor gegeven. Het begon met een gelegenheid tot netwerken onder genot van drank en snacks. Door de kleinschaligheid waren vele aanwezigen bekend met elkaar en vormden er groepen die merendeels positief waren over het initiatief om met een KIVI Kring Caribbean te beginnen. Er klonken dan ook opmerkingen dat het KIVI niet zo maar een club is maar een serieuze club waarmee rekening moet gehouden. Verschillende aanwezige ingenieurs zeiden dat zij in hun studententijd al eens lid waren geweest van het KIVI.

Vervolgens werd een presentatie gehouden door ing. Marvin Weverink, lid van het bestuur. Hij vertelde de aanwezigen over wie KIVI is en wat het vooral doet en kan betekenen voor de ingenieur. Gevolgd door een ander bestuurslid Ir. Rubiëla Lampe-Chiquito die inging op wat het lidmaatschap inhield en de kosten hiervoor maar ook over het gebruik van de website en wat KIVI te bieden heeft op het gebied van de professionalisering van de ingenieur en het up-to-date houden van de vakdiscipline.

Tussendoor werd de presentatie opgefleurd met opgenomen toespraken van de accountcoördinator van de KIVI Kring Caribbean mevr. Elfride Dijkstra en de directeur van het KIVI Bureau in Den Haag de heer drs. ing. Miguel Delcour. Mevrouw Dijkstra bood de aanwezigen aan om haar vooral te benaderen over vragen van het lidmaatschap maar ook om via haar contacten te leggen met andere organisaties in Nederland, dus zo’n netwerkcoördinator tussen Aruba en Nederland. De heer Delcour liet de aanwezigen het prachtige pand met allerlei vergaderzalen van het KIVI Bureau in Den Haag zien, de redactiekamer van het KIVI-blad dat maandelijks verschijnt met 64 pagina’s vol technisch nieuws. Hij eindigt met een uitnodiging aan alle Arubaanse ingenieurs om, mochten ze in Nederland zijn, een bezoek te brengen aan het KIVI Bureau gelegen aan de Prinsessegracht nummer 23  te Den Haag.

Tenslotte deed ir. Leopoldo Henriquez, sinds 1986 (35 jaar) lid van het KIVI, een oproep aan de aanwezige ingenieurs en techniek studenten om lid te worden. Aan de hand van voorbeelden gaf hij aan wat de meerwaarde van het KIVI voor hem als ingenieur al die jaren heeft betekent en nog steeds betekent. Tevens benadrukte hij dat het belangrijk is om deel te nemen aan de activiteiten om vooral de kennis en expertise te delen, en te discussiëren over maatschappelijk relevante problemen die een technische aanpak behoeven, maar ook vooral om te netwerken met de kans op nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Na de presentatie werd gelegenheid geboden om verder te net werken.

Short report on the first activity of the KIVI Circle Caribbean on Aruba

The first activity and also the start of KIVI Circle Caribbean took place in Aruba on 30 November 2021 in the Aruba Experience Building in Oranjestad. The aim of this first activity was to inform the engineers and technology students present about the Royal Institute of Engineers (KIVI) and what KIVI can mean for the professionalism of the engineer in general and in particular about the possibilities to keep the field of expertise up to date by KIVI. This first activity was announced via a press communication and a press conference to specially invite the engineers and technology students present on Aruba to attend.

More than 40 people, mostly engineers and technology students, responded to this. It started with an opportunity to network while enjoying drinks and snacks. Due to the small scale, many attendees were familiar with each other and groups formed that were mostly positive about the initiative to start a KIVI Circle Caribbean. There were also comments that KIVI is not just a club, but a serious club that must be taken into account. Several engineers present said that they had already been members of KIVI during student days.

A presentation was then given by Ing. Marvin Weverink, member of the board. He told those present about who KIVI is and what it mainly does and can mean for the engineer. Followed by another board member Ir. Rubiëla Lampe-Chiquito, who discussed what membership entailed and the costs involved, but also about the use of the website and what KIVI has to offer in the field of professionalizing the engineer and keeping the discipline up-to-date.

In between, the presentation was brighten up with recorded speeches by the account coordinator of the KIVI Circle Caribbean Mrs. Elfride Dijkstra and the director of the KIVI Bureau in The Hague, Drs. Ing. Miguel Delcour. Mrs. Dijkstra offered those present to approach her for questions about membership but also to establish contacts through her with other organizations in the Netherlands, so a network coordinator between Aruba and the Netherlands. Mr. Delcour showed those present the beautiful building with all kinds of meeting rooms and also the editorial at the KIVI Bureau in The Hague, and also the editorial room of the KIVI magazine that appears monthly with 64 pages full of technical news, He ends with an invitation to all Aruban engineers, should they be in the Netherlands, to visit the KIVI Bureau located at Prinsessegracht 23 in The Hague

Finally, Ir. Leopoldo Henriquez, a member since 1986 (35 years), appealed to the engineers and technology students present to become a member. On the basis of examples, he indicated what added value of KIVI for him as an engineer has meant and still means for him all these years. He also emphasized that it is important to participate in the activities in order to share knowledge and expertise, and to discuss socially relevant problems that require a technical approach, but also especially to network with the opportunity of new business activities.

After the presentation, there was opportunity to network further.