Dashboard gebouw DWA te Gouda
Energietransitie
21 juni 2023
11:45 uur - 13:00 uur

Terugkijken en Slides E Lunch webinar 'Smart Buildings in de energietransitie, luxe of noodzaak?'

Deze e-Lunch sessie geeft een korte introductie op smart buildings aan de hand van het framework van de ‘smart readiness indicator’. Vervolgens wordt aangeven op welke wijze smart buildings kunnen bijdragen aan de energietransitie, dit aan de hand van een casus uit de bestaande bouw (renovatie). De rol van sensoring, de werktuigkundige installatie in de energieflexibiliteit en netbelasting zal hier onder meer worden uitgewerkt. Wat zijn kansen en waar liggen nog knelpunten in de samenwerking in de gebouw- en energiesector?. Om de gebouwfunctie optimaal te krijgen, zijn (draadloze) verbindingssystemen voor werkplekken (GSM en internet) nodig, dit zal bij een volgend webinar worden behandeld.

EL Zuid-Holland
Stad aan het Haringvliet aardgasvrij
Energietransitie
17 mei 2023
12:00 uur - 13:00 uur

Terug kijken: Hoe gaat de energietransitie in de Gebouwde Omgeving in z’n werk? Uitdagingen volop, en niet alleen maar in de techniek

Hoe gaat de energietransitie in de Gebouwde Omgeving in z’n werk? Uitdagingen volop, en niet alleen maar in de techniek. In dit webinar wordt uitgelegd wat de uitdagingen zijn en hoe Stedin de Energietransitie maximaal faciliteert. Geschetst zal worden in welke omgeving Stedin daarbij moet werken, en welke andere actoren, stakeholder en gremia belangrijk zijn. Daarmee zal duidelijk(er) worden wie er aan zet is, en welk handelingsperspectief bewoners ook zelf hebben.

EL Zuid-Holland