Omschrijving

In het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voldoen een groot aantal regionale waterkeringen niet aan de nieuwe normering.

Financieel een grote opgave. Dit heeft tot gevolg om breder te kijken oa. als je het gebied nu in zou richten en hoe zou je dat dan doen.

En neem dan gelijk mee, toekomst gericht tot 2050, klimaat adaptatie, recreatie, bemaling systeem en water aanvoer.

Door het bestuur hier vanaf het begin goed in mee te nemen en ook mee te laten kiezen, is een gedragen visie ontstaan
met een horizon naar 2050, met nog wel de mogelijkheid om onderweg op onderdelen bij te sturen.

De totale financiële opgave is nu meer, maar dan is ook het totale watersysteem op orde.

Arie Bassa zit sinds 2003 in het bestuur van Waterschap Rivierenland en sinds 2009 in Dagelijks Bestuur.

Spreker(s)

Arie Bassa, sinds 2003 in het bestuur van Waterschap Rivierenland en sinds 2009 in Dagelijks Bestuur.

Locatie

Dordrecht

Organisator

Kring Drechtsteden

Naam en contactgegevens voor informatie

Ron Dolstra

rondolstra@hotmail.com

Inschrijven voor leden

Inschrijven

Inschrijven voor niet-leden

Uw gegevens
* verplicht