Jo van Nunen is sinds 1984 Hoogleraar Kwantitatieve Methoden en Bedrijfskundige Informatica bij de faculteit bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Nunen (geboren: 23 december 1945) studeerde toegepaste wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1971 cum laude het ingenieursdiploma behaalde. In 1976 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de technische wetenschappen. Sinds dat jaar is hij verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde.

Hij was gedurende 1978 visiting-professor aan het Department of Industrial Engineering van de North Carolina State University in Raleigh, USA.

Zijn onderzoek heeft betrekking op de gebieden Operations Research, Informatie Systemen, Decision Support Systemen, Global Supply Chain, Telematica, Electronic Commerce. Veel van dit onderzoek werd in nauwe samenwerking gedaan met Overheid en Bedrijfsleven. Toepassingsgebieden waarvoor Informatie Systemen ontwikkeld zijn, Transport, Distributie, Produktieplanning, Voorraadplanning, Personeelplanning, Marketing, etc. Hiervoor is o.a. samengewerkt met Heineken, KLM, Shell, Ministerie van Onderwijs, Koninklijke Luchtmacht, ECT, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam etc. Onder zijn leiding zijn het EDI spel 'Port of Rotterdam simulation game' en multimediale cases over de haven ontwikkeld. Over deze onderwerpen zijn vier boeken en meer dan 100 publicaties verschenen in binnen- en buitenlandse vaktijdschriften.

Van Nunen is Voorzitter van de Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen. Hij is programmaleider van een van de onderzoeksprogramma?s van de KNAW erkende onderzoeksschool op het gebied van bedrijfskunde ERIM en op het gebied van Transport Infrastructuur en Logistiek TRAIL. Hij is actief in enkele internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden op het gebied van retourstromen en logistiek.

Hij was oprichter en Dean van de MBI-opleiding. Hij is parttime verbonden aan Deloitte, Touche & Bakkenist. Daarnaast vervult hij een aantal bestuurlijke functies waaronder het lidmaatschap van de Commissie van Toezicht van de DMSA, de Adviesraad van de Port Community Rotterdam en de Adviesraad van Media Plaza.