Omschrijving

Jan Al praat vanuit zijn 20 jaar ervaring als directeur van installatiebedrijven (tot 2015 bij BAM). Momenteel programmamanager digitalisering voor UNETO-VNI, de branchevereniging van installateurs. Uit dien hoofde ook bestuurder bij o.a. STABU, Ketenstandaard en 2BA. Daarnaast toezichthouder en directieadviseur.

BIM (Building Information Management) is de afgelopen vijf jaar onmisbaar geworden voor het concurrentievermogen van de bouwnijverheid. De toenemende complexiteit van technologie en installaties, de grote vraag naar integrale oplossingen en denken in de levenscyclus van gebouwen stelt hoge eisen aan het integraal managen van informatie. De transitie naar digitaal werken in de bouw is nog volop gaande en zeer uitdagend voor alle betrokken partijen.

De presentatie gaat over wat digitalisering en BIM betekenen voor bouwen en installeren. Welke veranderingen er gaande zijn en wat dit vraagt van de spelers in de bouwkolom. Waar cruciale veranderingen nodig zijn om te kunnen blijven concurreren.

De borrel begint om 18:00 uur en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur.

Aanmelden uiterlijk 11 maart 2018 vóór 12.00 uur.

Spreker(s)

Jan Al

Locatie

Bar Brasserie Engels

Stationsplein 45,3013 AK Rotterdam

Organisator

Kring Rotterdam

Naam en contactgegevens voor informatie

Okke Borggreve

kivi.rotterdam@gmail.com

De uiterste inschrijfdatum is 11-03-2018

Inschrijven

U kunt zich niet meer inschrijven, de uiterste inschrijvingsdatum was: 11-03-2018