Omschrijving

Ruim 10 jaar geleden gaf ik mijn eerste lezing over klimaat voor de kring. Ik begon de voorbereiding ervan als alarmist, maar was, toen ik een paar maanden later de lezing gaf, helemaal in verwarring: ik had allerlei problemen ontdekt met de Catastrophic Anthropogenic Global Warming (CAGW) hypothese. Er bleek erg weinig van de onderbouwing te kloppen. Drie jaar later, in mijn tweede klimaatlezing voor onze kring, was ik na grondig onderzoek geëvolueerd tot een klimaatscepticus die op veel punten de mainstream klimaatwetenschap bestreed.

De situatie is in die tien jaar sterk veranderd.
Terwijl in het publieke debat en in de politiek klimaatverandering niet meer betwist mag worden en als onomstotelijk uitgangspunt voor heel duur beleid wordt gebruikt, zijn er in wetenschappelijk opzicht zoveel nieuwe feiten aan het licht gekomen, dat ik me helemaal niet meer hoef te verzetten tegen de klimaatwetenschap: ik kan met de IPCC rapporten in mijn hand bijna alle sceptische standpunten onderbouwen.

Met deze onbetwiste wetenschappelijke feiten als basis gaan we op 13 februari de voornaamste vragen over klimaat en energie nog eens behandelen. Daarbij worden jullie overhoord over de kennis die jullie in die tien jaar opgestoken hebben! Dus stel ik eerst elke vraag aan de aanwezigen, en leg vervolgens uit hoe het volgens de wetenschap zit.

De borrel begint om 18:00 uur en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur.

Aanmelden uiterlijk 11 februari 2018 vóór 12.00 uur.

Spreker(s)

Theo Wolters

Locatie

Bar Brasserie Engels

Stationsplein 45,3013 AK Rotterdam

Organisator

Kring Rotterdam

Naam en contactgegevens voor informatie

Okke Borggreve

kivi.rotterdam@gmail.com