De Veluwe zou opnieuw een rol kunnen spelen als grootste productiegebied van Nederland als we het ecosysteem gewoon beter ontwerpen. Voedselbossen laten zien dat ecologische waarden niet op gespannen voet hoeven te staan met voedselproductie en zijn daarom een interessant alternatief op de huidige bosbouwgebieden die we natuur noemen. Voedselbossen zijn door mensen ontworpen ecosystemen middels dubbeldoelsoorten die worden geselecteerd op eetbare en dienstbare functies en komen uit alle delen van de wereld met dezelfde klimaatzone. Dit bos van zeven lagen produceert voedsel en grondstoffen en vele ecosysteemdiensten zonder input van kunstmest of pesticiden. Je kan stellen dat voedselbossen een logische stap zijn voor de huidige bosbouwgebieden waar in ongekend tempo de bodem mineralogisch is verarmd, de biodiversiteit afneemt en de ecosysteemdiensten te wensen over laat. Hiermee raken we een belangrijk thema waar we vandaag de dag voor staan: wat is natuur en welke rol speelt het in ons leven? Gedreven door het besef van destructie van ecosystemen als gevolg van menselijke productiesystemen en gebruik, maken we een steeds groter onderscheid wat natuur is en wat niet. Is dit wel een gewenste trend? Wellicht komen de volgende generaties hierdoor helemaal niet meer naar buiten. Begrijpen dat de wereld heel is en mens en natuur geen gescheiden systemen zijn is een belangrijke output van het voedselbos. Terwijl we het over de bomen en de planten hebben, leer je dat vitaliteit afhangt van de relaties tussen de verschillende onderdelen van het geheel. Alleen al om de holistische werkwijze is het strevenswaardig voedselbossen te realiseren. 

Om zijn ideeën verder uit te dragen heeft Frank een cursus voedselbossen opgezet. Dit is te lezen via het platform the Plant: https://theplant.nl/cursus/haal-voedsel-uit-het-bos-modulair-cursuspakket/

Spreker: Frank Gorter

De borrel begint om 18:00 uur en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur.

Aanmelden uiterlijk 9 juni vóór 12.00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl