AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit voor een unieke wandeling over de bodem van de nieuwe Sluiskolk bij Eefde en excursie aan de bouwlocatie. Het is de laatste keer dat u de sluis droog kunt bewonderen omdat medio november 2019 het water in de sluiskolk wordt gelaten.

Ook heel uniek: u kunt de segmentdeur dit keer in al haar glorie op haar definitieve plek in het sluishoofd bewonderen. Een unieke stalen sluisdeurconstructie die nog niet eerder in Nederland is toegepast. 

1 Introductie KIVI Kring Stedendriehoek
Onze kring van louter ingenieurs met zeer uiteenlopende disciplines komt iedere tweede dinsdag van de maand om 18:00 uur bijeen in restaurant Het Bosrestaurant aan de Joppelaan 100 in Gorssel (Joppe). De avonden duren tot ongeveer 21:00 uur (wanneer het erg gezellig is loopt het weleens uit tot 21.30 uur). Graag verwelkomen we nieuwe kringleden. Gemiddeld genomen wonen of werken onze kringleden op max ca. 1 uur rijden van Gorssel.

Tijdens deze bijeenkomsten worden in een goede, vriendschappelijke sfeer zeer uiteenlopende, vaak technische, onderwerpen besproken. De bijeenkomsten verlopen altijd met veel interactie en discussie. Naast het feit dat je over zeer uiteenlopende onderwerpen geïnformeerd wordt en mee kunt praten is het erg leuk elkaar goed te leren kennen. De ambiance is met zorg uitgekozen. Het diner dat we gezamenlijk gebruiken is altijd van uitstekende kwaliteit. Bovendien is er volop gelegenheid tot netwerken en aanknopen van vriendschappelijke gesprekken.

2 Uw sprekers deze middag
Op dinsdag 10 september 2019 geven ir. Ernst Rijsdijk, ing. Gerold Schaap, dhr. Paul Schaap en ir. Ruud Schoenmakers een korte presentatie over de nieuwe sluiskolk bij Eefde.

Ernst is werkzaam bij RWS. Ernst is de omgevingsmanager en gaat over het project en hoe de omgeving betrokken is en wordt bij de totstandkoming van de nieuwe sluis.   

Gerold is werkzaam bij Mobilis | TBI  en heeft als tendermanager dit project begeleid en gecontracteerd. Hij is nu projectdirecteur en eindverantwoordelijke voor het gehele DBFM contract dat 27 jaar loopt.

Paul is werkzaam bij Croonwolter&dros | TBI en is de projectmanager voor de installaties. Paul heeft eerst het integrale ontwerp van de gehele sluis getrokken. Het komende half jaar is Paul verantwoordelijk voor de aanleg en de uitvoering, testen en ingebruikname van de  technische installaties.

Ruud is Werkzaam bij Mobilis Infra Assetmanagement | TBI en Ruud is Maintenance Company Manager en verantwoordelijk voor het onderhoud gedurende de komende 27 jaar.

3 Uw programma

Deel A Restaurant De Sluis - Schoolstraat 70 7211BD Eefde -  www.restaurantdesluis.nl

16:00 – 16:30   Inloop & ontvangst met koffie en thee bij Restaurant De Sluis 

16:30 – 16:35   Welkom namens combinatie Lock to Twente door ing. G. Schaap, L2T/Mobilis

16:35 – 16:40   Welkom Namens KIVI Kring Stedendriehoek door ing. E. Oosterveld, Tauw/KIVI

16:40 – 17:00   Project in haar omgeving door RWS door ir. R.E. Rijsdijk, RWS

17:00 – 17:30   Technische Installatie en bediening door dhr. Paul Schaap, L2T/Mobilis

17:30 – 18:00    Onderhoud / Lifecycle optimalisaties door ir. Ruud Schoenmakers, L2T/Mobilis

Deel B Bouwkeet Sluis Eefde - Kanaalpad – 7211 CH Eefde (groen keten complex)

18:00 – 18:10   Lopen naar de sluis

18:10 – 19:15    Werkbezoek in groepen van max 6 bezoekers onder leiding van een gids.

Deel C Restaurant De Sluis - Schoolstraat 70 - 7211 BD Eefde - www.restaurantdesluis.nl

19:30 - 21:00   Gezamenlijk diner, napraten en beantwoorden van vragen (allen)

4 Het project Sluis Eefde

Rijkswaterstaat heeft eind 2016, in het kader van capaciteitsuitbreiding, de aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) opdracht gegeven een tweede sluis bij Eefde te bouwen.

De tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan. De sluis krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur, die plat op de bodem ligt als de sluis geopend is. De segmentdeur wordt omhoog gedraaid wanneer de sluis sluit.

Segmentdeur

Dit knappe staaltje waterbouwkunde werkt ook bij een plotseling zeer hoge waterstroom/-druk, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. Als een schip vanuit het Twentekanaal de sluis invaart en de twee puntdeuren aan de IJsselzijde kapot vaart, loopt het Twentekanaal leeg in de IJssel. De segmentdeur kan op dat moment tegen de waterstroom in toch gesloten worden.

Nieuwe sluiskolk naast de oude sluiskolk

Vooraanzicht vanuit de IJssel

L2T, een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis [Civiele Techniek] en Croonwolters&dros [Technische Installaties], is verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis.

Tijdens de tenderfase adviseerden Tauw en Movares e.a. de aannemerscombinatie en zijn Mobilis samen met Tauw en Movares ea in de afrondende fase van het uitvoeringsontwerp. De daadwerkelijke bouw van de tweede kolk is gestart in februari 2018 en medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.

5 Bijzonderheden en aanmelding

Omdat we deze keer op een andere locatie gaan eten moet iedereen zich aanmelden via de site zowel voor de excursie als ook voor de het diner. Ook KIVI kringleden Stedendriehoek svp aanmelden via deze site. De kosten voor de drankjes tijdens de excursie zijn voor rekening van KIVI Bouw- en Waterbouwkunde. De kosten voor het voorgerecht en buffet zijn € 22,50 plus drankjes. Na afloop van het diner dient u die zelf te verrekenen met Restaurant De Sluis. 

U heeft bij aanmelding keuze uit de volgende vier opties:

1.  Ik neem alleen deel aan de excursie

        Ja / Nee

2.  Ik neem deel aan de excursie + het diner

        Ja / Nee

3.  Ik neem alleen deel aan het diner

        Ja / Nee

4.  Ik wil een vegetarische maaltijd

        Ja / Nee

Veiligheid: Iedereen dient zelf voor veiligheidsschoenen te zorgen. Geen veiligheidsschoenen betekent helaas geen toegang tot het werkterrein.

Informatie: Ernst Oosterveld, ernst.oosterveld@tauw.com