Afdeling Kring Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen)

KIVI is in 2000 gestart met kringen en er zijn in Nederland meerdere kringen actief. Het (kosteloos) kringlidmaatschap staat open voor alle KIVI-leden, die midden in het werkzame leven staan.

De KIVI Kring Stedendriehoek komt elke 2e dinsdag om 18:00 uur bijeen. Van de leden wordt verwacht regelmatig op de bijeenkomsten aanwezig te zijn, zodat de leden elkaar genoeg zien om de Kring als een goed netwerk te doen functioneren. De vaste tijd en plaats maken het mogelijk een vast ritme te ontwikkelen.

De meeste Kringen hebben gekozen voor de 'op weg naar huis' formule - een bijeenkomst van 18.00 tot 21.00 uur (met soms nog wat uitloop). In een afgescheiden gedeelte van het restaurant wordt een hapje gegeten, goed gediscussieerd met een interessante inleider en bijgepraat met de andere Kringleden.
De leden van de Kringen hebben zeer uiteenlopende achtergronden qua studie, werk, functie en leeftijd. Dit maakt het een gemêleerd gezelschap, dat openstaat voor inzichten en interesses van anderen.

Interesse om eens te kijken bij de Kring Stedendriehoek? Neem dan contact op met Dietmer Serbée, kringstedendriehoek@kivi.nl of kom naar de bijeenkomst. U kunt op de activiteitenpagina uzelf opgeven voor de komende activiteiten.