Een dagje klimaatadaptatie en -mitigatie in Groningen? Of alleen de lunchwandeling klimaatadaptatie proeftuin van 12.00 – 13.30 uur?

Je ziet meer dan 50 klimaatadaptatie innovaties in de proeftuin van Building (https://www.building.nl/), zie ook artikel. Er zijn wadis, doorlatende verharding en ondergrondse infiltratievoorzieningen die wateroverlast en droogte kunnen voorkomen. Maar ook pergola’s die kunnen helpen hittestress te verminderen.

In de proeftuin wordt op 20 juni ook gemeten en we bespreken de resultaten. Met Piet Zijlstra en Floris Boogaard

Dit is tijdens de themadag van New Energy Forum (https://www.newenergyforum.nl/).

Je kunt je aanmelden via deze site:  https://www.newenergyforum.nl/aanmelden/

Impressie video: https://www.youtube.com/watch?v=z8M9QF-dC4Q&t=3s

Zie ook een artikel in Land en Water over de proeftuin in Groningen: Proeftuin voor klimaatadaptatie, Land en Water nr 3, april 2024 (pdf van dit artikel is te vinden onder 'Documenten')