Vrijdag 26 augustus | HWBP-project Dijkversterking Stenendijk Hasselt | locatie: Hasselt | 15.00 – 17.30 uur

Een dijkversterkingsproject dat uniek is zijn soort. Niet alleen omdat deze zomer gestart wordt met de realisatie van de versterking die volledig elektrisch wordt uitgevoerd, en daarmee één van de eerste emissie loze projecten is binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar nog veel meer omdat het hier gaat om een eeuwenoude Zuiderzee-dijk wat terug te zien is in de verspringende stukken muur die vroeger door de achterliggende boeren onderhouden moest worden (soort pre-historische crowd funding): juist dat verhaal van eeuwenlang watermanagement willen we graag benadrukken. Cultuurhistorie ten top, illustratief voor Nederland!

Vanaf 15.00 uur krijgen we een uitleg en bezoeken we vervolgens het project wat nu in uitvoering is. We sluiten af met een simpele borrel.

Voor wat meer informatie over het project, zie: https://www.wdodelta.nl/stenendijk