Woensdag 9 oktober was het zover, de KIVI afdeling Landgebruik en Watermanagement voer met leden en gasten vanuit Enkhuizen af naar de naar de Marker Wadden. Het ruime sop werd gekozen met De Schuttevaer, de grootste nog bestaande koftjalk in Nederland van maar liefst 43 meter lengte. Een schitterend en gezellig schip dat geheel door vrouwen bemand wordt.

Na vertrek vanuit Enkhuizen werden presentaties gegeven door kenners van de Marker Wadden, sprekers en rondleiders waren Ben Viveen van Rijkswaterstaat en Roel Posthoorn van Natuurmonumenten. Zij namen ons mee in de geschiedenis van de ontwikkeling van de Marker Wadden en in de toekomstvisie. Boeiende materie die onder de ruim 75 aanwezigen gretig aftrek vond. De vragen waren dan ook niet van de lucht. Door de wol geverfde ingenieurs stelden vragen over ondergrond, berekeningen en verwachte technologische effecten, waar de aanwezige studenten meer ingingen op landschap- en natuurontwikkelingen maar bijvoorbeeld ook kritische vragen hadden over de transportmiddelen en de financiële omvang van het project (70 miljoen). Dit leverde mooie anekdotes op over doormidden gezaagde baggerschepen, onverwachte natuurontwikkelingen en astronomische bedragen.

Op de Marker Wadden zelf kregen we een rondleiding door gidsen van natuurmonumenten die hier op wekelijkse en vrijwillige basis verblijven. We leerden o.a. dat de enige zoogdieren die hier tot op heden verblijven vleermuizen zijn en dat er een voor het publiek toegankelijk deel is maar er tevens eilanden zijn waar de natuur met rust gelaten wordt. Om 16.00 uur werd aangevangen met de terugreis waarbij aan dek en in de kajuit van de Schuttevaer menig discussie gevoerd werd. Er ontstond een leuke mix van inhoud en ontspanning en er werd druk gediscussieerd tussen jong en oud over de opgedane ervaringen en hoe deze bezien moeten worden in de grotere context. Liefhebbers konden daarna nog voorzien van zeilpakken de zeilen hijsen of desgewenst achter het roer plaatsnemen.

Al met al een zeer leerzame en gezellige excursie.