Het circulaire samenspel van milieu, water en techniek voor een duurzaam klimaat

We hebben allemaal schoon water, schone lucht, vruchtbare bodems en een leefbaar klimaat nodig. Door onze milieuverontreiniging, watervervuiling en klimaatverandering overschrijden we volop de planetaire grenzen voor een leefbare aarde. Er zijn meerdere samenhangende duurzaamheidtransities nodig om weer binnen die grenzen te komen. De Kaderrichtlijn Water en het Klimaatplan geven aan wat daar nu voor nodig is en er komt een nieuw Nationaal Milieu Programma. Een samenhangende aanpak is nodig zodat de beleidsdoelen elkaar in de uitvoering versterken bij die noodzakelijke transities naar een circulaire, duurzame samenleving.

Klimaat krijgt naast biodiversiteitsverlies nu de meeste aandacht als zichtbaar grootste verstorende factor. Tegelijk opereert de milieuvervuiling nog steeds haast als een sluipmoordenaar met grote invloed op de gezondheid van mensen en daarmee op levenskwaliteit en levensduur. Water wordt hierbij steeds meer een dragende factor, juist omdat er maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar zoet water is en we door klimaatverandering en milieuvervuiling daar steeds meer druk op leggen. Alle reden om integraal na te gaan wat nodig is bij deze drie hoofdpijlers onder een duurzaam Nederland en hoe deze elkaar in de uitvoering naar circulariteit versterken. Wat vraagt dit met name ook van het nieuwe Milieuprogramma?

Tijdens de Nationale Milieudag 2024 op 7 juni slaan VVM, KNW en KIVI de handen ineen om praktijkhandvatten te vinden voor de transitie naar een duurzaam Nederland. Kom naar de Nationale Milieudag en help mee onze toekomst echt duurzaam vorm te geven!

Naast drie plenaire sessies, die georganiseerd worden door de KIVI afdelingen Landgebruik & Watermanagement en Duurzame Technologie, is er een ronde met interactieve deelsessies waarin wordt ingegaan op de praktische uitvoerbaarheid op verschillende deelthema's. 

Kijk voor meer informatie over het programma, de sprekers en om je aan te melden op deze website