Dit verhaal gaat over mensen die de grens tussen land en water opzoeken. Daar ontwikkelen ze welvaart en kwaliteit van leven, doch lopen ook extra risico’s. Het water kan ongenadig zijn. Op 18 en 19 mei van dit jaar waren we met het bestuur van KIVI Landgebruik en Watermanagement in Hamburg. We zijn daar rondgeleid door vakbroeders. Indrukwekkend te zien hoe ze in deze stad omgaan met waterveiligheid.

In de regio Hamburg wonen circa 3,5 miljoen mensen, waarvan 350.000 in overstroombaar gebied. Dat is een andere verhouding dan bij ons in Nederland, maar veel principes zijn hetzelfde. We kunnen veel van hen leren, zo bleek, vooral waar het gaat om de verweving van dagelijkse waarden met het tegengaan van ongewenste effecten door overstromingen. Ze hebben in Hamburg veel geleerd van de stormvloed van 16-17 februari 1962, toen meer dan 250 mensen verdronken. Wat voor ons 1953 is, is voor de mensen in Hamburg 1962.

Het volledige verhaal lees je hier verder.