Zoals veel bijeenkomsten kon ook de Kennisdag Inspectie & Instandhouding Waterkeringen dit jaar niet in fysieke vorm plaatsvinden.

Daarom is gekozen voor een digitale bijeenkomst, waarvan de eerste sessie op donderdag 10 september heeft plaatsgevonden. ’s Ochtends is begonnen met een plenair programma, waarin de reeks bijeenkomsten is afgetrapt met een presentatie van Sandra Brandts over hoe Burgers’ Zoo duurzaamheid en circulariteit in hun dagelijkse praktijk implementeert. Vervolgens is door Melvin Redeker de parellel gelegd tussen de uitdagingen uit de bergsport en de wereld van de waterveiligheid en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. In de middag heeft de eerste workshop plaatsgevonden over Probleemsoorten – planten. Tijdens deze workshop is eerst een onderzoek naar natuurlijke bestrijding van de Japanse Duizendknoop gepresenteerd. Vervolgens is geïnventariseerd welke plantensoorten voor problemen zorgen bij de verschillende waterschappen en welke bestrijdingsmethoden succesvol toegepast zijn en worden. De verschillende bijeenkomsten zijn hier <https://www.youtube.com/watch?v=CoSEGvCwZ3U&list=PLKAZHri1nLra49usVBu6VkkpAj8dWMG_A> terug te kijken.

De komende tijd zullen nog verschillende workshops volgen:

•             Workshop 2: Plaagsoorten dieren                                       1 oktober           13:30 – 15:15 uur

•             Workshop 3: Droogte                                                          29 oktober         13:30 – 15:15 uur

•             Workshop 4: Risicogestuurd beheer en onderhoud           19 november      13:30 – 15:15 uur

 Meer informatie over de workshops is te vinden in de activiteitenagenda van STOWA: https://www.stowa.nl/agenda. Hier vindt u ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een of meer van de workshops.