Activiteit
29 november 2018
20:00 uur - 22:00 uur

Droogte en zoet watervoorziening

Klimaatverandering dwingt gemeenten en waterbeheerders om opnieuw de inrichting en het functioneren van het beheren areaal te analyseren. We moeten immers blijven zorgen voor droge voeten, droge straten en droge kelders. Maar klimaatverandering betreft niet alleen wateroverlast of overstromingen, ook droogte en hitte worden extremer.

LW Utrecht
Activiteit
25 oktober 2018
14:30 uur - 17:30 uur

Dag over Ervaringskennis

Laat u op de Kennisdag ervaringskennis inspireren hoe het anders kan!

LW Overijssel
Workshop
27 juni 2018
13:00 uur - 17:00 uur

Glasvezelmetingen

Hoe kunnen glasvezelmetingen in de praktijk van de waterkeringbeheer ingezet worden? Wat is de State of the Art van deze technieken?

LW Gelderland
Workshop
6 juni 2018
13:00 uur - 17:00 uur

Infraroodmetingen

Workshop over Infraroodmetingen aan dijken voor de detectie van wellen en piping.

LW Gelderland
Lezing
12 april 2018
19:00 uur - 21:00 uur

Klimaatverandering

Lezing 1 uit de lezingenreeks Ruimtelijke adaptatie.

LW Utrecht
Masterclass
9 november 2017
19:00 uur - 21:00 uur

Beter scoren op openbare aanbestedingen

Deel 4: Concrete voorbeelden uit de praktijk door aanbestedende partijen

CI Zuid-Holland
Seminar
22 maart 2017
14:30 uur - 18:00 uur

Mini seminar Waterveiligheid

Inventarisatie van risico gebieden en oplossingen

GEL Gelderland
Seminar
18 april 2012
16:30 uur - 21:00 uur

Mini-seminar Water

Vier lezingen die u niet mag missen over water

LW Flevoland
Presentatie
7 februari 2012
18:00 uur - 21:00 uur

Is ons waterschapsbestel weerbestendig?

Hoe weerbestendig is ons waterschapsbestel? Presentatie gegeven door dijkgraaf ir H.H.G. (Herman) Dijk van Waterschap Groot Salland

LW Gelderland