Tweemaal per jaar organiseert de ledenraad een vergadering zonder hoofdbestuur. In zo'n "informele" ledenraad wordt gediscussieerd over belangrijke onderwerpen die het beleid van de vereniging bepalen. Het resultaat wordt vastgelegd in aanbevelingen voor het hoofdbestuur.

Op 21 september 2016 is de ledenraad "informeel" bijeen geweest (zonder hoofdbestuur). Tijdens deze bijeenkomst werden actuele onderwerpen besproken, zoals:

 • Project modernisering bestuursstructuur
  Dit project werd getrokken door hoofdbestuurslid Paul Vermeulen. Paul heeft het hoofdbestuur in mei 2016 verlaten en deze activiteit moet weer worden opgepakt. Naast modernere bestuurstechnieken kan daarbij ook worden nagedacht over de niet geheel logische structuur van regio's en afdelingen die na de fusie tussen KIVI en NIRIA in 2006 is ontstaan.
 • Verbetering van de interactie tussen hoofdbestuur en ledenraad
  De effectiviteit van de ledenraad en ledenraadscommissie is op dit moment onvoldoende. Voorstel om deze effectiviteit te verbeteren is het aantal actieve leden in de ledenraad te vergroten door specifieke onderwerpen in kleine groepen met het voor dat onderwerp verantwoordelijke hoofdbestuurslid te bespreken.
 • Evaluatie besturendag 2016
  Uit de besturendag zijn een aantal initiatieven naar voren gekomen, die de ledenraad van harte ondersteunt. Voor het idee van meer "technische helden" en "KIVI moet in de haarvaten van de maatschappij kruipen" zijn concrete uitwerkingsvoorstellen gedaan. Wel moeten we onze blijven realiseren dat de afdlingen het hart van de vereniging zijn. De ledenraad, het hoofdbestuur en het KIVI-bureau moeten dit blijven uitstralen en daarnaar handelen.
 • Evaluatie techniektroonrede 2016
  De ledenraad was positief, tot zeer positief over de inhoud van de techniektroonrede.

Lees alle details in de notulen van de ledenraad.

 

 

 

 

 

 

web stats