Twee keer per jaar organiseert de ledenraadscommissie een discussiebijeenkomst waarin belangrijke onderwerpen voor de vereniging worden besproken.

Op 9 november heeft de ledenraadscommissie een discussiebijeenkomst voor de ledenraad gehouden. Tijdens deze “informele” ledenraad zijn een zeer groot aantal punten van zorg over de stand van zaken en de toekomst van de vereniging aan de orde gekomen. Op hoofdlijnen had de discussie het volgende resultaat.

Men is nog steeds van mening dat het KIVI een vereniging met aanzien is. De status van KIVI is nog onomstreden. KIVI heeft zeker voor deze tijd waarin mensen niet meer vanzelfsprekend lid worden en blijven van een vereniging, nog steeds zeer veel leden. Niet alleen doen een groot aantal leden veel vrijwilligerswerk voor de vereniging maar zij zijn ook sterk emotioneel betrokken. De instroom van nieuwe hoofdbestuursleden is goed. De medewerkers van het bureau zetten zich, vrijwel zonder uitzondering, enorm in voor de afdelingen en de leden.
De uitstroom van leden zet echter versneld door met netto tussen 500 en 1000 per jaar en er is geen effectief beleid om dit te stoppen. Er waren per 1 oktober nog slechts 17782 leden.

KIVI is een echte ingenieursvereniging met alle voordelen en nadelen van dien. Ingenieurs zijn sterk in analyse en gericht op oplossingen. Zij zijn echter vaak minder goed in communicatie, het uiten van waardering, het geven van complimenten en het creëren van draagvlak. Stukken die positief bedoeld zijn, zijn te vaak zodanig geformuleerd dat het kritiek lijkt en uitnodigt tot een verdedigende houding in plaats van de betrokkenen een stap verder te helpen. Dit zijn punten voor verbetering in alle lagen van de vereniging.

KIVI is een vereniging van ingenieurs die ondersteund wordt door een professioneel bureau. Doordat het KIVI een vereniging is, zijn de leden geen passieve klanten en afnemers van diensten, maar pro-actief en sterk betrokken bij de organisatie. Juist het vele vrijwilligerswerk van de leden kenmerkt het KIVI en geeft het de onomstreden status. De leden willen dat KIVI een vereniging blijft en niet een (soort) stichting wordt. Zij participeren vanuit een sterke identificatie met de doelstellingen en activiteiten van de vereniging en een daarbij behorend saamhorigheidsgevoel.
De aanwezige leden waren van mening dat al het vrijwilligerswerk van leden op centraal KIVI niveau maar beperkt wordt gewaardeerd en steeds lastiger wordt gemaakt in plaats van gestimuleerd.

Bij een vereniging hoort een bestuursmodel: ledenraad, (hoofd)bestuur, eventueel ondersteund door een bureau. Veel leden hebben het gevoel dat het hoofdbestuur te weinig tijd heeft voor de benodigde activiteiten en dat daardoor een aantal zaken blijven liggen. 
Tevens hebben veel leden het gevoel dat er vooruitgelopen wordt op ander bestuursmodel waarin het hoofdbestuur als Raad van Toezicht optreedt en de directeur als Raad van Bestuur. Deze gevoelens komen mogelijk deels voort uit onhandige en verkeerd geïnterpreteerde communicatie door de diverse betrokkenen.

Naar aanleiding van deze resultaten heeft de ledenraadscommissie contact gezocht met het hoofdbestuur om de gesignaleerde problemen te bespreken.