Tweemaal per jaar organiseert de ledenraad een vergadering zonder hoofdbestuur. In zo'n "informele" ledenraad wordt gediscussieerd over belangrijke onderwerpen die het beleid van de vereniging bepalen. Het resultaat wordt vastgelegd in aanbevelingen voor het hoofdbestuur.

Tijdens deze informele ledenraad werden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Meerjarenplan KIVI - zaken
  • Clustervergaderingen en clusterstructuur
  • Algemene voorwaarden KIVI
  • Chartered engineer programma - stand van zaken
  • Nieuwe KIVI president - stand van zaken
  • KIVI speldje: verenigingspeld voor (bestuursleden)
  • Nieuwe leden voor de Ledenraadscommissie

Lees voor meer infomatie de notulen van deze vergadering.