Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van KIVI afdeling Maintenance op donderdag 26 november a.s.

De agenda ziet er als volgt uit::

  • Opening
  • Verkiezing voorzitter*
  • Financieel overzicht 2020 en 2021
  • Korte terugblik over de afgelopen jaar
  • Strategie 2021-2025
  • Rondvraag
  • Sluiting

* Bart Smit stelt zich nog 1 jaar beschikbaar als voorzitter en is weer verkiesbaar.

De Algemene Ledenvergadering vindt online via MS Teams plaats. Kandidaten voor voorzitter kunnen zich 14 dagen vooraf melden via email naar bart.smit@cothink.nl.