ALV 2021 KIVI Maintenance

Op 8 september 2021 organiseert KIVI Maintenance de ALV.  Deze keer vindt de ALV plaats bij Down Under in Utrecht én online via MS Teams. U kunt zich inschrijven via de aanmeldingsknop en daarna kiezen voor online of fysiek. Het bestuur zal fysiek aanwezig zijn.

De huidige voorzitter Bart Smit is aftredend en niet herkiesbaar. Tony Bostelaar en Linda Docters van Leeuwen blijven aan als respectievelijk penningmeester en secretaris. Het KIVI Maintenance bestuur stelt Simon van Benten voor als voorzitter. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de ALV melden via mai@kivi.nl.

De agenda ziet er als volgt uit

  • 18:30 inloop
  • 19:00 Start ALV*
  • Opening
  • Financieel overzicht
  • Korte terugblik over de afgelopen jaar
  • Verkiezing voorzitter
  • Rondvraag
  • Sluiting
  • 20:00 Kennismaken en bijpraten
  • 21:30 Einde

*De ALV zal ook online te volgen zijn. Graag aangeven bij aanmelding of u fysiek of online wilt deelnemen.

Ook geïnteresseerde niet-leden (maintenance professionals of bezig met assetmanagement in de breedste zin) zijn hartelijk welkom. We willen graag kennis met je maken nu dat weer mogelijk is (sinds Covid-19 begon) en hopen je daarna snel als lid van de vakafdeling Maintenance te mogen begroeten. Wij vragen wel om een kleine bijdrage in tegemoetkoming van de kosten, aangezien de leden ook betalen via hun lidmaatschap.

Locatie: Down Under,  Ravensewetering 1, Nieuwegein.

Alle bestuursleden kijken uit naar jullie komst en verheugen zich weer op gezellige bijeenkomst!