Klik hier om de opname te bekijken. De sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'. 

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2022 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

De thema’s voor dit jaar zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen. 

De sessies worden in het tijdsblok van 16.30 uur tot 18.00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI Website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI Website. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18.30 uur.

In de sessie van 1 juni 2022 staat het thema compliance Brandveiligheid centraal, maar waarbij ook andere veiligheidsthema’s aan de orde komen.

KIVI Assetmanagement & Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal de sessie inleiden.

In het inhoudelijke deel zal Martin van Breeschoten, senior adviseur / accountmanager bij Voskamp Beveiligingstechniek (zie ook https://www.linkedin.com/in/mvbreeschoten/ ), de deelnemers met zijn kennis en ervaring meenemen in het naleven van wettelijke en contractuele verplichtingen.

Vanuit het perspectief van de dienstverlenende kant bij onderhoudscontracten gaat hij inhoudelijk in op de benodigde uitgangspunten, uitvoeringskwesties en automatisering als oplossing voor de beperkte beschikbaarheid van personeel.

Door middel van stellingen is er voldoende ruimte voor interactie, waarbij we ernaar zullen streven om alle deelnemers meer inzicht en handvaten te geven hoe met Compliance in (Brand)veiligheid kan worden omgegaan.

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI website navigeren.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.