Klik hier om de opname terug te kijken

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2022 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

De thema’s voor dit jaar zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen. 

De sessies worden in het tijdsblok van 16.30 uur tot 18.00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI Website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI Website. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18.30 uur.

In de sessie van 2 maart 2022 willen we nog een keer terugkomen op het centrale thema van verleden jaar, Asset management in Gebouwenonderhoud. Onze gastspreker is Marco Berkhout (zie ook https://www.linkedin.com/in/marco-berkhout/), Programmamanager Regionale Energie Strategie bij de Provincie Noord-Holland en ambassadeur Assetmanagement bij iAMPro (https://www.iampro-portaal.nl/ ), de community voor assetmanagers van Nederland.

KIVI Asset Management & Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal de sessie inleiden.

In het inhoudelijke deel zal Marco Berkhout vanuit zijn ervaring kansrijke assetmanagementaspecten benoemen die in gebouwenonderhoud kunnen worden toegepast. Door interactie met de deelnemers zullen ook hun ervaringen worden uitgewisseld, zodat belemmeringen en versnellingen in voldoende mate besproken worden.

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI website navigeren.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.