Rijkswaterstaat Datalab Open Thursday - Datagedreven Asset Management.


Op 30 juni a.s. zal Jan Stoker, senior Asset Manager, zijn inzichten delen over Data-Driven Asset Management. Ingegaan wordt hoe we de 'Digital Line of Sight' vorm en inhoud geven binnen het Asset & Maintenance Management. Specifiek wordt ingegaan op de rol van de Maintenance Engineer binnen het Asset Management en hoe zij/hij data gebruikt om Risico's te kwantificeren van de Assets (P-IHP) zodat bijvoorbeeld onderhoudsconcepten, onderhoudsplannen & strategieën opgesteld kunnen worden, ordening in de prioritering van de programmering vervanging en renovatie.

Feitelijk hebben we het dan over onderwerpen als Industry4.0, Digital Twinning, RCM, Predictive Maintenance, Prescriptive Maintenance, IOT/IIOT, Risk-Based Asset Management, Sustainability, Circular en Descion Processing in het Maintenance Management. Jan Stoker laat u zien waar we staan in deze onderwerpen, wat we aan het ontwikkelen zijn en onze doelen voor de korte en lange termijn in het Asset Management

Deze editie is een hybride en kan dus zowel live als online gevolgd worden.

Datum: donderdag 30 juni 2022
Tijd: 15:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur)
Locatie: Online via Zoom en fysiek in de serre van LEF (Rijkswaterstaat Westraven, Griffioenlaan 2 te Utrecht)


Aanmelden: via e-mail rws.datalab@rws.nl