Klik hier om de opname terug te kijken; de sheets van de presentatie kunt u vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2023 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen. 

Alle webinars in dit jaar te maken hebben het centrale thema “Samenwerking”. Niet verrassend, maar o zo belangrijk. Het thema keert steeds weer terug wanneer we de ontwikkelingen volgen in personeelsschaarste, datagedreven toepassingen en nieuwe contractvormen.

De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur.

Woensdag 5 april 2023 zullen we de samenwerking binnen een Smart Campus van een universiteit centraal stellen. Onze sprekers Dr. Marcel van Oosterhout en Rin-Sjoerd Zijlstra zullen vanuit hun rol als programma manager dieper ingaan op hun ervaringen ten aanzien van een Smart Campus.

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam is in 2022 een tweejarig Smart Campus project gestart, zie https://ecda.eur.nl/smart-campus-project/ In dit project worden uitdagingen onderzocht op het gebied van duurzaamheid, ruimtebenutting en welzijn van campusgebruikers, waar gebruik en visualisatie van data kansen bieden voor verbetering. Centraal in het project staat het zoeken naar synergie in samenwerking tussen Professional Real Estate en ICT services, onderzoekers, studentprojecten en externe leveranciers en partners.

Bij de TU Delft is eveneens een programma Smart Campus gestart met als doelen het vergroten van het gebruikersgemak, het verbeteren van de portefeuillesturing en de operationele dienstverlening. De interne samenwerking en afstemming zijn uitdagend, daarnaast zal veel worden samengewerkt met externe partijen.

Beide heren zullen een inkijk geven in de ontwikkelingen en stand van zaken van de Smart Campus programma’s.

Het doel van dit webinar is door middel van de presentaties, stellingen en interactie ons verdiepen in de samenwerkingsaspecten die in deze complexe situaties een belangrijke rol vervullen.

Meer informatie over de sprekers:

Dr. Marcel van Oosterhout, Associate Executive Director bij Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA), zie https://www.linkedin.com/in/marcelvanoosterhout/

Rin-Sjoerd Zijlstra, Programmamanager Smart Campus TU Delft, zie https://www.linkedin.com/in/rinsjoerdzijlstra/

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

De link voor deelname ontvangt u bij aanmelding via de website.