Klik hier om de opname terug te kijken; de sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2022 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

De thema’s voor dit jaar zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen. De sessies worden in het tijdsblok van 16.30 uur tot 18.00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI Website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI Website.

N.B. omdat er in deze sessie gevoelige informatie zal worden gepresenteerd, zullen niet alle sheets achteraf gedeeld worden. Alleen tijdens de live bijeenkomst zult u deze informatie te zien krijgen.

In de sessie van 11 mei 2022  behandelen we de impact op TBO van een innovatief ventilatiesysteem “Earth Wind & Fire".

KIVI Assetmanagement & Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal de sessie inleiden.

In het inhoudelijke deel zal Ed Rooijakkers de technologie gebaseerd op natuurlijke ventilatie uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld, het MFO II gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wilt u zich alvast inlezen in het onderwerp en het praktijkvoorbeeld, kijk dan op  Bronsema Consult (bronconsult.org) of op Innovatief ventilatiesysteem voor natuurlijke frisse lucht | Erasmus University Rotterdam (eur.nl).

De technologische impact op het technisch beheer en onderhoud zal groot zijn, getuige de verwoording in de Cobouw waar gesproken wordt over "‘Tesla onder schoolgebouwen’ ventileert natuurlijk en maakt luchtbehandelingskasten overbodig”, zie 2021-10-cobouw-erasmus1 (eur.nl).

Kortom, een technisch interessant onderwerp waar techneuten en niet-techneuten geprikkeld zullen worden in hun kijk op toekomstig technisch beheer en onderhoud!

Er zal voldoende ruimte zijn voor interactie met de deelnemers waarin vragen beantwoord worden en behandeling van specifieke aandachtspunten en stellingen.

Meer informatie over de spreker Ed Rooijakkers, adviseur bij Halmos Adviseurs Den Haag, zie Ed Rooijakkers | LinkedIn

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI website navigeren.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

P.S.: Als je interesse hebt om ons live te ontmoeten, dan kun je je ook nog aanmelden voor onze Lustrumbijeenkomst op 12 mei , waarvoor je van harte bent uitgenodigd! (leden gratis, niet-leden € 25,00)