Klik hier om de opname terug te kijken; de presentatie van Matthijs Bobeldijk is te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2022 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen. De thema’s voor dit jaar zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen.

Concreet betekent dit dat we deelnemers mee zullen nemen in de mogelijkheden die een Purpose Case biedt en de verplichtingen die bijvoorbeeld in de RVB BOEI zijn omschreven.

De sessies worden in het tijdsblok van 16.30 uur tot 18.00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI Website. Digitale inloop start om 16.00 uur. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18.30 uur.

KIVI Assetmanagement & Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal de sessie begeleiden.

Het inhoudelijk deel van dit webinar wordt ingevuld door Matthijs Bobeldijk (zie ook Matthijs Bobeldijk | LinkedIn ), auteur van het boek “Impact”, en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument om tot samenwerkingsbusinessmodellen te komen, waarbij ook de niet-financiële opbrengsten van de samenwerking meewegen. Matthijs zal ons meenemen in het gedachtegoed van de betekeniseconomie en ontwikkelen van maatschappelijke businessmodellen. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek over wat deze manier van werken voor Asset Management & Maintenance kan betekenen.

De sessie belooft een gedegen start van het jaarprogramma te worden!

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI website navigeren.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.