De sheets van deze sessie zijn te vinden onder de knop 'Documenten' (rechts onder) en klik hier voor de de link naar de opname 

2e online sessie Gebouwenonderhoud 2021 op 3 maart a.s.

De Vakafdeling Maintenance organiseert in 2021 maandelijks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Als kader wordt uitgegaan van standaarden zoals ISO 55000-Assetmanagement, ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud, NEN-normen en andere standaard richtlijnen. Tegelijkertijd wordt een praktische invulling gegeven vanuit het perspectief van het technisch beheer en onderhoud van het monumentale KIVI-gebouw. Ook zullen we regelmatig koplopers, marktleiders en objectieve kennisdelers uitnodigen om hun verhaal te doen.

Het doel van de sessies is deelnemers mee te nemen in het ontwikkelen van een visie, strategie en concreet beleid en deelaspecten. De sessies vinden maandelijks plaats op elke 1e woensdag van de maand.

De sessies vinden plaats van 16.30 tot 18.00 uur via Teams en worden in dit tijdsblok opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien op het internet. 

Digitale inloop start om 15.30 uur. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 19.00 uur.

A.s. woensdag 3 maart vindt de 2e online sessie plaats, die gaat over Vastgoedstrategie, planning en besluitvorming in gebouwenonderhoud.

KIVI Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal deze sessie inleiden.

Business engineer en ISO 55000-deskundige Dave Grund van Oxand en nauw betrokken bij de kwaliteitsborging van de Groene Boog (DBFM project van de verbinding van de snelweg A13 met A16/A20), zal dieper ingaan op het centrale thema en aspecten van de “line of sight”. De parallel tussen infra en vastgoed zal tot leerzame inzichten leiden!

We streven naast kennisdeling naar veel interactie, waarvoor voldoende ruimte zal zijn. 

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de 1e sessie, met het thema visievorming, kunt u hier binnen de KIVI website navigeren.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2021”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.