Leerstoel Dynamics Based Maintenance

Op woensdag 1 februari 2017 verbond het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), tijdens een lanceringsbijeenkomst, haar naam aan de leerstoel Dynamics Based Maintenance van de Universiteit Twente. Binnen deze leerstoel ontwikkelen onderzoekers onder leiding van prof.dr.ir Tiedo Tinga, nieuwe en innovatieve methoden die helpen onderhoud slimmer en voorspelbaarder te maken.

Het doel van deze KIVI Chair is om een verbinding te leggen tussen onderhoud in de praktijk van de Nederlandse industrie en het wetenschappelijk onderzoek op onderwerpen als predictive maintenance, structural health monitoring, condition based maintenance, asset life cycle management, supply chain management en wireless sensor networks. Om deze verbinding te kunnen leggen worden er op regelmatige basis (meerdere malen per jaar) brainstormsessies met een klein aantal geselecteerde bedrijven georganiseerd. Zij kunnen hun onderhoud gerelateerde problemen of uitdagingen aangeven.

Zo kunnen bedrijven worden bijgestaan bij het oplossen van het onderhoudsprobleem, terwijl de leerstoel tegelijkertijd  inzicht krijgt in ontbrekende kennis en technologie in de praktijk, welke kan worden gebruikt voor toekomstig onderzoek.

Wil je een probleem / uitdaging delen? Dat kan hier.