Updates vanuit het bestuur

Beste leden van de afdeling Assetmanagement & Maintenance,

Wij hebben een paar updates vanuit ons bestuur voor jullie. 

Vorig jaar december heeft Auke de Wit besloten om ons bestuur na ruim 5 jaar te verlaten. Hij heeft in die periode zijn kennis en ervaring ingezet vanuit zijn werk bij inspectie en het opstellen van onderhoudsadviezen in de Infrastructuur bij gemeenten en Rijkswaterstaat. Hij heeft mede het symposium Veiligheid en compliance in relatie tot assetmanagement georganiseerd en vorig jaar heeft zijn collega op ons lustrumcongres verteld over het gebruik van digital twins voor trainingen bij gebruik van tunnels. Wij bedanken Auke voor zijn inzet en gezelligheid.

Kees Jan Grin gaat ons per juni 2023 verlaten. Hij is meer dan 6 jaar werkzaam in ons bestuur en vertegenwoordigde daarin de industrie en procesindustrie. Hij betrok daarbij ook zijn netwerk vanuit KIC MPI (Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie).  Kees Jan gaat zijn aandacht meer richten op KIVI regio Zeeland en professioneel is hij bezig met de energietransitie voor het MKB. Wij bedanken Kees Jan voor zijn betrokkenheid bij ons bestuur.

De overgebleven 5 bestuursleden zijn druk met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Wij willen op onze ALV die wij in september 2023 gaan houden de nieuwe bestuursleden aan jullie voorstellen.

Indien je zelf interesse hebt om in ons bestuur deel te nemen, laat ons dat dan weten via maintenance@kivi.nl. Meer info kun je vinden op de KIVI website, Asset Management & Maintenance | KIVI

Tot ziens, met vriendelijke groet,

Simon, Tony, Celeste, Aart en Linda

Bestuur KIVI Assetmanagement & Maintenance