Het vakgebied van maintenance is continu in beweging.

Al sinds de oprichting van onze vakafdeling in 2012 spreken wij een breed publiek aan uit verschillende markten, o.a. food, infrastructuur, industrie en utiliteit. In de markt heeft ook een doorontwikkeling plaatsgevonden. Waar we voorheen spraken over beheer en onderhoud en instandhouding van een asset kijkt men tegenwoordig steeds vaker naar de totale inspanning voor de hele levensduur voor de serviceprovider, assetowner en assetmanager: oftewel  assetmanagement is steeds prominenter een onderdeel geworden van maintenance..

Waarom assetmanagement en maintenance elkaar beïnvloeden?

Beide vakgebieden helpen processen, systemen, gebouwen, infrastructuur, installaties, apparatuur en productiemiddelen in de juiste conditie te houden en hiermee de organisatiedoelstellingen te ondersteunen.

Het snijvlak tussen assetmanagement en maintenance demarqueert welke variabelen een rol spelen bij: het inventariseren van de risico’s wanneer een asset faalt, welke competenties onderhoudspersoneel nodig heeft, welk kwaliteitsniveau noodzakelijk is en hoe er omgegaan dient te worden met de levensduuraspecten. Dat is de reden dat de naam per 2022 van de KIVI afdeling Maintenance is omgedoopt in Assetmanagement & Maintenance.

Wij werken graag samen met andere vakafdelingen, die ook met assetmanagement of maintenance te maken hebben. Zo hebben we in 2021 samen met Tunneltechniek en Ondergrondse Werken (TTOW) een online event georganiseerd, waarbij de onderhoudsaanpak van 3 tunnelprojecten in Nederland is besproken. Stuur bij interesse een email naar amm@kivi.nl

Tot slot kunnen jullie al aan ons oprichtingsjaar zien, dat we dit jaar 10 jaar bestaan. Dit lustrum gaan wij 12 mei met elkaar vieren. Studenten, andere afdelingsleden en natuurlijk onze eigen leden zijn vanaf 14.00 uur welkom op het hoofdkantoor van KIVI. Op dit moment zijn wij een mooi programma aan het samenstellen, waarbij wij onze drie jaarthema’s van 2022 terug laten komen: Gebouwenbeheer, Databeheer in de Industrie en Digital Twins. Houdt de activiteitenkalender in de gaten!