De KIVI afdeling Maintenance bracht op 17 mei j.l. een bezoek aan de Maeslantkering.

KIVI afdeling Maintenance bracht op 17 mei een succesvol bezoek aan de Maeslantkering.