Serie webinars: "Maintenance en innovatieve technische services"

Binnen de vakafdeling KIVI Asset Management & Maintenance wordt er in 2021 door specialisten in een serie van 12 webinars aandacht gegeven aan diensten met innovatieve en toegevoegde waarde op het gebied van service en maintenance.

Gedurende de presentatie door deze specialist, waarbij er naast de techniek en toepassing ook business cases worden behandeld, kunnen ook vragen worden gesteld door de deelnemers.

Het doel van deze webinars is kennis en ervaring delen en het op doen van nieuwe innovatieve kennis op het gebied van service en maintenance, waarbij er wordt gestreefd naar een leuke en goede interactie tussen de verschillende deelnemers en de presentator.

De volgende webinars zijn gepland van 2021:

Nr Week Datum Onderwerp Aanmelden Verslag Meer info
1 7 18 februari 2021 Maintenance en drones (inspectie in confined spaces) P.M. Verslag   
2 11 18 maart 2021 Maintenance en condition monitoring P.M.    
3 15 15 april 2021 Maintenance en veiligheid (van binnen uit!) P.M. Verslag Opname
4 20 20 mei 2021 Maintenance en ATEX (compliance en certificering bij reparaties)    P.M. Verslag Opname
5 24 17 juni 2021 Maintenance en workflow management P.M. Verslag Opname
6 28 15 juli 2021 Maintenance en rotating equipment (voorkomen van failures) Link volgt    
7 33 19 augustus 2021 Maintenance en conservering / CIU   Link volgt    
8 37 16 september 2021 Maintenance en de circulaire economie Link volgt    
9 42 21 oktober 2021 Maintenance en de mens Link volgt    
10 46 18 november 2021 Maintenance van een tankterminal Link volgt    
11 50 16 december 2021 Maintenance management en Augmented Reality Link volgt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De webinars hebben een standaard agenda / programma:

16.00 – 16.30 uur   Inloop en voorstellen
16.30 – 17.45 uur   Presentatie & business cases
17.45 – 18.00 uur   Mogelijkheid tot het stellen van vragen
ca. 18.00 - afsluiting

Inschrijven:

Deelname is gratis. Inschrijving via de website van KIVI Asset Management & Maintenance.

Vragen?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Hebt u vragen of hebt u ideeën die aansluiten bij het bovenstaande programma, dan kunt u contact opnemen met Kees Jan Grin (Mobiel nummer: 06 231 26 399.