Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de KIVI afdeling Medische Technologie op woensdag 20 februari, aanvang 18.00 uur in het KIVI gebouw in Den Haag.

Naast het korte formele deel van de vergadering willen we met u vooral van gedachten wisselen over de toekomstvisie van het bestuur van de afdeling. Hiervoor is een notitie opgesteld “De toekomst van de afdeling Medische Technologie”, deze is te downloaden via de link hiernaast.

Voor het formele deel van de ALV zijn de stukken (notulen van de vorige ALV, het financieel overzicht over 2018 en de begroting voor 2019) beschikbaar.

Wij hopen u te zien op 20 februari. In verband met catering verzoeken wij om u aan te melden via de website van KIVI.