Presentatie Praktijkgids Medische Informatietechnologie

11.00-12.00 uur Ir. Vera Lagenburg, Klinisch Fysicus OLVG en medeauteur Praktijkgids Medische Informatietechnologie

Algemene presentatie Praktijkgids Medische Informatietechnologie en overhandiging eerste exemplaar aan het Ministerie van VWS.

12.00-13.00 uur Lunch voor genodigden

Symposium De Praktijkgids Medische Informatietechnologie in de praktijk

13.00-13.45 uur Ir. Guido Zonneveld, Manager MICT / Klinisch Fysicus / opleider Klinische Informatica, Jeroen Bosch Ziekenhuis / TU/e

De Praktijkgids vanuit organisatieperspectief

De ontwikkelingen op het gebied van Medische en Informatie Technologie gaan snel. Zeer snel. De IT infrastructuur moet stabiel en continu beschikbaar zijn, informatie moet meer ontsloten worden terwijl de privacywetgeving strikter en de bedreigingen groter worden. Een onmogelijke opgave? Bijna wel. Alleen als er binnen het ziekenhuis goed wordt samengewerkt tussen MT en ICT, tussen gebruikers en MICT en de patiënt betrokken is, kom je een heel eind. Het Jeroen Bosch ziekenhuis deelt hun aanpak en ervaringen van onderdelen uit de praktijkgids.

14.00-14.45 uur Paul Vos, CEO IQ Messenger

Maak van je VOS geen MOS

In een inspirerend verhaal belicht Paul de toepassing van de Praktijkgids bij de problematiek rondom het VOS/MOS. Aanbod komen onder andere de inzet van één message broker en het einde verzuiling VOS/MAS/MOS. Hierdoor wordt het VOS een vervangbaar deelsysteem en kunnen alle alarmering op één device samenkomen. Hij gaat daarbij in op zaken als persoonlijke alarmering, wetgeving, kostenreductie en uitholling vendor lock-in. Paul Vos is een bevlogen serial ondernemer sinds 1998 in data- en telecommunicatie. Vanuit de vaststelling dat zorgsystemen niet op het werkproces zijn gericht, een sterke verzuiling kennen en vendor lock  gedreven zijn nam hij in 2010 het initiatief voor de oprichting van IQ Messenger BV. IQ Messenger levert haar software-only technologie inmiddels in meer dan 20 landen. Paul heeft een persoonlijke passie voor natuurkunde, muziek en disruptieve technologie.

15.00-15.45 uur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Johan Krijgsman, coordinerend/specialistische inspecteur e-health

De praktijkgids vanuit het perspectief van de toezichthouder

De IGJ bezoekt sinds het najaar van 2017 zorgaanbieders in de verschillende zorgsectoren om te kijken naar de inzet van e-health. Daarvoor ontwikkelde de IGJ een toetsingskader dat gebaseerd is op diverse normen en richtlijnen op het gebied van zorg en ICT, waaronder het convenant medische technologie. In november 2018 publiceerde de IGJ dit toetsingskader. In de praktijkgids komt de IGJ diverse onderdelen tegen die goed aansluiten bij het toetsingskader. Johan Krijgsman, coördinerend inspecteur e-health bij de IGJ gaat in op het toezicht op e-health en de aspecten waarbij de praktijkgids kan helpen. 

16.00 uur Afsluiting

Deelname is gratis. U dient zich wel te registreren via https://www.zorg-en-ict.nl/ en aan te melden voor de relevante sessies.